Promotor

Z WikiSkript

Heslo
Varianta struktury promotoru eukaryot

Promotor je sekvence DNA, která obsahuje informace o začátku transkripce. RNA-polymeráza rozpozná tento úsek a následně se na něj naváže. Po navázání se rozvolňuje struktura dvojšroubovice na jednořetězcové úseky. Jedno z těchto vláken slouží jako templát. Podle komplementarity bází k pracovnímu vláknu DNA se syntetizuje RNA vlákno.


Odkazy

Související články

Zdroj

  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, c1998, xxvi, 630, 110 s. ISBN 80-902906-0-4.