Chemické látky v budovách

From WikiSkripta

Chemické látky jsou závažným problémem vnitřního prostředí budov. Do budovy mohou pronikat z venkovního prostředí (i při zavřených oknech) nebo mohou vznikat přímo ze zdrojů umístěných v budově. Rozlišujeme:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-551-5.