Balená voda

Z WikiSkript

Přírodní minerální voda

Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy stanovuje vyhláška č. 275/2004 Sb. Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství stanoví mikrobiologické, chemické a fyzikální požadavky na balenou vodu.

Základní dělení[upravit | editovat zdroj]

 • Balené přírodní minerální vody.
 • Balené přírodní pramenité vody.
 • Balené kojenecké vody.
 • Balené pitné vody.
 • (Přírodní léčivé vody).

Přírodní minerální voda[upravit | editovat zdroj]

Můžeme se setkat s uměle sycenými vodami pomocí CO2 nebo případně s vodami, které přirozeně obsahují CO2. Dělíme je podle množství obsahu minerálních látek následovně:

 • Vody s velmi nízkým obsahem minerálních látek (do 50 mg/l).
 • Vody s nízkým obsahem minerálních látek (do 500 mg/l).
 • Vody bohaté na minerální soli (více než 1500 mg/l).

Přírodní minerální voda nemá žádný léčivý vliv, jedná se spíše o psychologický efekt pod vlivem mediální a reklamní kampaně. Lze doporučit občasnou konzumaci, kdy budeme střídat jednotlivé producenty (střídat složení). Optimum je cca 1 litr denně pro dospělou osobu.

Přírodní pramenitá voda[upravit | editovat zdroj]

Na trhu je jak v sycené tak nesycené podobě. Měli bychom preferovat variantu nesycenou. U této vody je dovolena úprava fyzikálními a chemickými procesy. Celková mineralizace by měla být maximálně 500 mg minerálů na litr. Pokud ji lze použít k přípravě kojenecké stravy, pak musí být nesycený nápoj takto označen.

Kojenecká voda[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o balenou vodu, která nesmí být v žádném případě a žádným způsobem (s výjimkou UV záření) upravována. Pochází z chráněného podzemního zdroje. Voda je jen slabě mineralizována (do 500 mg/l), co nejméně sycená CO2 a pH nesmí být nižší než hodnota 5. Etiketa nese označení Kojenecká voda a údaje o základním složení a expiraci.

Balená pitná voda[upravit | editovat zdroj]

Je to jediný balený nápoj, který smí projít chlorací. Opět se může jednat o sycenou a nesycenou variantu. Složení je velmi podobné vodárensky připravené vodě. V řadě případů je vodárensky upravená a do rozvodné sítě dodávaná voda kvalitnější. Na etiketě je povinný pouze údaj Balená pitná voda. Lze ji získat z jakéhokoliv vodárenského zdroje. Své místo má při různých havarijních situacích a v oblastech postižených povodněmi.

Přírodní léčivé vody[upravit | editovat zdroj]

Přírodní léčivé vody nepatří mezi balenou vodu. Vykazují prokazatelné léčivé účinky. Obsah rozpuštěných látek je větší než 3,5 g/l. Velmi často obsahují některé minerály v nadbytku. Konzumace, která je delší než 1 týden vyžaduje konzultaci s lékařem či vyškoleným nutričním specialistou. Při skladování se mění chemické složení. Požadavky na jakost přírodních léčivých vod nejsou stanoveny, jsou regulovány pouze mikrobiologické ukazatele.

Nápoje uměle sycené[upravit | editovat zdroj]

 • Obsah CO2 v rozmezí 4000–6000 mg/l.
 • Většinou kyselé pH (3,5–6).
 • Zvyšují prokrvení sliznice v dutině ústní.
 • Způsobují hyperemii žaludeční sliznice, zvyšují sekreci žaludečních šťáv, zrychlují střevní peristaltiku.
 • Zvyšují chuť k jídlu.
 • Zvyšují diurézu.

Doporučení[upravit | editovat zdroj]

Doporučujeme konzumovat nápoje vhodně skladované, vhodného složení a v nesycené variantě. Minerální vody střídáme. Otevřený nápoj konzumujeme do 24 hodin. Preferujeme neochucené nápoje.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • Česká republika. Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy. In 275/2004. 2004. Dostupné také z URL <[1]>.
 • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena : Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, 2002. 205 s. s. 54-61. ISBN 80-7184-551-5.