Nákazy kože a povrchových slizníc

Z WikiSkript

Vstupnou bránou infekcie je koža a sliznice.

Prenos[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Uskutočňuje sa kontaktom:

  • Priamym – s kontaminovanou alebo nakazenou osobou alebo zvieraťom.
  • Nepriamym – s kontaminovaným predmetom.

Etiologické agens[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Víry, chlamýdie, baktérie, parazity – roztoče.

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Človek alebo zvieratá, ktoré kontaminujú vonkajšie prostredie.

Vnímavosť[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vnímavosť pre tieto nákazy je všeobecná a ich výskyt celosvetový. U pohlavných nákaz je výskyt častejší u rizikových skupín (napr. promiskuitne sa správajúci jedinci).

Prevencia[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hlavnou prevenciou týchto ochorení je zdravotná výchova, očkovanie (tetanus), správne hygienické návyky a dobrá hygienická úroveň oblastí s rizikom kontaktnej nákazy (napríklad kúpaliská, sauny atď), starostlivý výber sexuálnych partnerov, bariérová antikoncepcia (v prípade sexuálnych chorôb), nosenie rukavíc pri kontakte s pacientom, častá dezinfekcia rúk (platí pre zdravotnícky personál).

Najčastejšie nákazy kože a povrchových slizníc[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ranné nákazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Tetanus (pôvodca Clostridium tetani):

  • kontaminácia rany hlinou s obsahom clostridii, alebo kontaktom s kontaminovaným predmetom,
  • prejavuje sa generalizovanými kŕčmi svalov a stratou koordinácie svalových pohybov,
  • v ČR celoplošné očkovanie.

Anaeróbne traumatózy (pôvodcovia: Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium novyi).

Nákazy kože a slizníc[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Herpes simplex 1,2,

Stafylokoky, Streptokoky (impetigo, folikulitída, furunkly, karbunkly, erysipel, flegmóna,...).

Mykózy, kandidózy.

Svrab (pôvodca: Zákožka svrabová).

Nákazy sliznice oka[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Trachóm (pôvodca: Chlamydia trachomatis) – vedie k entropiu, vchlípeniu viečka, trvalá a bolestivá forma slepoty.

Konjunktivitídy rôznej etiológie.

Nákazy venerické[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Chlamýdiové infekcie.

Trichomoniázy.

Syfilis (Pôvodca: Treponema pallidum).

Kvapavka (Pôvodca: Neisseria gonorrhoeae).

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. s. 218-220. ISBN 80-246-0749-2.
  • Prednáška: EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ, MUDr. M.Schejbalová, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK