Minerální látky v potravě

From WikiSkripta

Vápník[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Vápník.

V organizmu je ho asi 1200 g, hlavně v kostech. Jeho koncentrace v séru je 2,4–2,7 mmol/l a je důsledkem rovnováhy mezi absorpcí z potravy, exkrecí močí a ukládáním (uvolňováním) do kostí. Jeho metabolizmus je regulován PTH, hormony štítné žlázy a nadledvin, pohlavními hormony a vitaminem D.

Funkce vápníku v těle

Vápník je součástí kostí a zubů, snižuje nervosvalovou dráždivost, je důležitý pro správnou funkci převodního systému srdečního, nutný pro srážlivost, má význam v prevenci kolorektálního karcinomu (vazba žlučových kyselin).

Zdroj vápníku

mléko a mléčné výrobky, cereálie, luštěniny, zelenina, mák, tvrdá pitná voda.

Denní potřeba

800 mg/den, u těhotných a kojících 1800 mg/den.

Nedostatek

Důsledkem je osteomalacie, osteoporóza, rachitis, zvyšuje nervosvalovou dráždivost, tachykardie, poruchy srážlivosti krve, zvyšuje riziko karcinomu tlustého střeva.

Fosfor[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fosfor.
Funkce

Spolu s vápníkem tvoří skelet a zubní tkáň, je součástí fosfolipidů, fosfoproteinů, nukleových kyselin, enzymů a nositel makroergních vazeb.

Hladina sloučenin kyseliny fosforečné v krvi je normálně 0,65–1,62 mmol/l;
Zdroj

Mléko a mléčné výrobky, kvasnice, maso (parenchym, orgány), luštěniny.

Doporučená denní dávka

1200 mg/den.

Nedostatek

Izolovaný deficit fosforu se prakticky nevyskytuje. Většinou je jeho nedostatek spojen s nedostatkem vápníku, z čehož vyplývají onemocnění jako osteoporoza, rachitis, dysbalance biotransformačních procesů, poruchy přenosu energie.

Hořčík[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hořčík.
Funkce

Mg je důležitý nitrobuněčný kationt, je součástí mnoha enzymových systémů, snižuje neuromuskulární dráždění.

Hladina hořčíku v krvi je v rozmezí 0,66–0,94 mmol/l;
Zdroj

Zelenina (součást chlorofylu), brambory, luštěniny.

Doporučená denní dávka

300–400 mg/den.

Nedostatek

Poškození a spazmy cévní stěny, poruchy elasticity membrán, zvyšuje nervosvalovou dráždivost, tetanie, zvyšuje citlivost k hlukovým podnětů.

Sodík (EC) a draslík (IC)[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Sodík.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Draslík.
Funkce

Udržují rovnovážné osmotické poměry.

Zdroj

Sodík se nachází v kuchyňské soli a solených pokrmech.

Draslík najdeme v zelenině, ovoci, luštěninách, ořeších.

Doporučená denní dávka

Draslík: 2,5–4,0 g.

Sodík: denní příjem by neměl přesáhnout 5 g.

Nedostatek

Příčinou je nedostatek tekutin a jejich ztráta pocením, průjmy, projevy – dehydratace, hypotenze, apatie, křeče.

Nadbytek

Na+hypertenze, rakovina žaludku (u nadměrného přívodu soli) – dráždí žaludeční sliznici, zvyšuje buněčnou proliferaci a usnadňuje působení karcinogenních látek z potravy.

K+ – snížení srdeční činnosti, zpomalení nervosvalové aktivity, vysoký přívod snižuje TK.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena – učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2002. 204 s. ISBN 80-7184-551-5.