Kyselina trihydrogenfosforečná

From WikiSkripta

(Redirected from Kyselina fosforečná)

Heslo
Kyselina trihydrogenfosforečná.png

Jedná se o středně silnou trojsytnou kyselinu. Vzniká reakcí oxidu fosforečného se třemi molekulami vody. Soli odvozené od této kyseliny jsou fosforečnany. Mohou od ní vznikat anionty: [H2PO4]-, [HPO4]2- a [PO4]3-.

Odkazy

Externí odkazy

Kyselina fosforečná – článek ve Wikipedii

Použitá literatura

  • DUCHOŇ, Jiří, et al. Lékařská chemie : Vybrané kapitoly z obecné, anorganické a organické chemie pro mediky a lékaře. 1. vydání. Praha : 2. lékařská fakulta UK v Praze, 1998.