Relativní riziko

Z WikiSkript

Relativní riziko je ukazatel vystihující vztah mezi expozicí rizikovému faktoru a zdravotním následkem. Určuje míru zjištěné asociace:

  • RR = 1 znamená, že daný faktor nemá na vznik onemocnění vliv,
  • RR > 1 znamená, že expozice je rizikovým faktorem,
  • RR < 1 znamená, že expozice je protektivním faktorem.


Relativní riziko je vyjádřeno poměrem incidencí onemocnění v exponovaném a neexponovaném souboru. Je třeba jej odlišovat od odds ratio a absolutního rizika.

[math]\displaystyle{ RR= \frac {p_\text{expo}}{p_\text{neexpo}} }[/math]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.