Atributivní riziko

Z WikiSkript

Heslo

Charakteristika

Atributivní riziko (AR) vyjadřuje absolutní efekt expozice rizikovému faktoru. Sděluje nám, o kolik je vyšší incidence následků ve skupině exponovaných osob ve srovnání se skupinou neexponovaných. Vypočítá se podle vzorce:

[math]\displaystyle{ AR=I_e-I_n }[/math]

kde Ie je incidence exponovaných a In incidence neexponovaných.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  • GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou. 1. vydání. Praha : nakladatelství TRITON, 1999. s. 55. ISBN 80-7254-037-8.