Odds ratio

Z WikiSkript
Heslo

Odds ratio (OR) používáme v studii případů a kontrol, kde nemůžeme použít relativní riziko, protože neznáme kumulativní incidenci. Ale můžeme zde kvantifikovat pravděpodobnost expozice případů a pravděpodobnost expozice kontrol.

Výpočet: Odds =  \frac{P}{1-P} = \frac{P_{jev\ se\ vyskytne}}{P_{jev\ se\ nevyskytne}}

P je počet daných případů.

Z toho potom odds ratio vypočítáme jako:

OR = \frac{odds_{pripady}}{odds_{kontroly}}

nebo vzorcem odvozeným z klasické čtyřpolní tabulky:

OR = \frac{a. d}{b. c}

Vyhodnocení:

  • OR = 1 – žádný korelát mezi rizikovým faktorem a onemocněním.
  • OR > 1 – pozitivní asociála, negativní rizikový faktor.
  • OR < 1 – pozitivní, protektivní faktor.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  • GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou. 1. vydání. Praha : nakladatelství TRITON, 1999. s. 55. ISBN 80-7254-037-8.