Metaanalýza

Z WikiSkript
Heslo

Metaanalýza je vědecká metoda, která souhrnně analyzuje data z několika dílčích na sobě nezávislých studií. Cílem je identifikace a kvantifikace převažujících trendů nebo zjištění příčin rozdílných závěrů prací. Postup při zpracování metaanalýzy:

  1. vyhledání všech (i nepublikovaných) prací
  2. z nich výběr všech vyhovujících studií
  3. extrakce dat
  4. posouzení homogenity dat, snaha o její zvýšení
  5. vlastní analýza

Pokud je metaanalýza provedena správně, poskytne mnohem přesnější a objektivnější údaje, než jednotlivé studie, sníží výskyt falešně negativních výsledků, zjistí příčiny rozdílných závěrů některých prací a umožní testování hypotéz.[1] Nevýhodou vypracování metaanalýz je velká časová náročnost.

Odkazy

Související články

Reference

  1. EGGER, M a G D SMITH. Meta-Analysis. Potentials and promise. BMJ [online]. 1997, vol. 315, no. 7119, s. 1371-4, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2127866/?tool=pubmed>. ISSN 0959-535X (print), 0959-8138. 

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie : výukové texty pro studenty 1. LF UK. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 168 s. s. 57–58. ISBN 80-246-0383-7.