Randomizace

Z WikiSkript

Heslo

Randomizace je náhodné rozdělení jedinců do skupin. Uplatňuje se např. v intervenčních studiích, při rozdělení na sledovanou a kontrolní skupinu.


Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.