Kontrolní soubor

Z WikiSkript

Heslo

Kontrolní soubor je vybraný soubor osob, který je v základních epidemiologických charakteristikách identický se sledovaným souborem (tzv. case group) a který slouží k porovnání se sledovaným souborem. Kontrolní soubor není nositelem sledovaného znaku.

Odkazy

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 168 s. ISBN 80-246-0383-7.