Základní epidemiologické charakteristiky

Z WikiSkript

V epidemiologické studii mluvíme o třech základních charakteristikách:

 1. charakteristika osoby,
 2. charakteristika místa,
 3. charakteristika času.

Charakteristika osoby: otázka KDO?[upravit | editovat zdroj]

Jde o charakteristické znaky sledovaných osob:

 • věk,
  • vztah nemocnosti a věku můžeme vyjádřit:
   • pomocí prosté věkové křivky (zachycuje všechny obyv. různých věkových skupin v 1 časovém momentu),
   • pomocí kohortové křivky (zobrazuje ukazatele pro skupiny osob narozených ve stejnou dobu a sledovaných opakovaně v dalších kalendářních obdobích – kohorty jsou důležité, mění-li se nemocnost v průběhu času),
  • některé nemoci jsou typické pro určité věkové skupiny:
 • pohlaví,
  • příklady rozdílného výskytu:
   • muži – KVO, ca plic, ateroskleróza, vředová choroba, úrazy,…
   • ženy – cholecystitidy, diabetes mellitus, tyreotoxikóza, obezita, psychoneurózy,…
 • zaměstnání,
 • etnická skupina,
  • černoši – srpkovitá anémie,
  • běloši – roztroušená mozkomíšní skleróza,
  • Eskymáci – rakovina rtu,
 • vzdělání,
 • socioekonomické postavení,
  • v nižších sociálních vrstvách je vyšší výskyt STD, ca cervixu, kvůli zvýšené promiskuitě a snížené uvědomělosti těchto skupin lidí,
 • rodinný stav
  • osamělost, resp. svobodný stav, ovdovělost jsou zvýšeně asociovány s mírou psychických poruch, jako deprese a s výskytem sebevražd,
 • výživový stav,
 • osobní anamnéza, rodinná anamnéza.

Charakteristika místa: otázka KDE?[upravit | editovat zdroj]

 • přírodní podmínky
  • zeměpisný faktor,
   • nadmořská výška – vysoká n. v. = častá polyglobulie,
   • klima – teplota a vlhkost vzduchu (rozhodující např. pro přenašečce infekcí),
   • chemické a fyzikální faktory,
 • společenské podmínky
  • životní styl, přítomnost škodlivin, hustota osídlení,
   • Například: cirhóza jater ve Francii, spolu s francouzským paradoxem – vysoká spotřeba vína,
 • velikosti sledovaného území
  • jesle, nebo město, nebo krajina
 • charakteristika prostředí
  • izolovanost nebo přelidnění prostředí,
 • převládající faktor místa
  • je vyznačený, když všechny etnické skupiny na daném místě žijící onemocní stejnou chorobou a etnicky smíšená populace jiného území má nízkou incidenci i prevalenci daného ukazatele,
   • imigranti na dané území onemocní,
   • po dané inkubační době onemocní emigranti z daného území,
   • na daném území onemocní i zvířata (pokud jde o nákazu přenosnou i na zvířata),
 • kartogram = mapa s vyznačeným místem výskytu sledovaného onemocnění.

Charakteristika času: otázka KDY?[upravit | editovat zdroj]

 • sekulární vývoj (trendy)
  • dlouhodobé tendence změn – probíhají pozvolna a neustále v jednom směru,
 • probíhající změny
  • křivka trvalého vzestupu nebo trvalého poklesu, nebo křivky stacionární,
 • periodické změny (denní, týdenní, sezonní, roční, dlouholeté,…),
 • nepravidelné změny
  • explozivní epidemie – agens o velké infekciozitě, toxické chemické látky.[1]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • TIMMRECK, Thomas C.. An Introduction to Epidemiology. 3. vydání. Sudbury : John and Bartlett Publishers, 2002. s. 205-210. ISBN 0763700606.
 • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 16-24. ISBN 80-246-0383-7.


Jednotlivé reference[upravit | editovat zdroj]

 1. BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 16-24. ISBN 80-246-0383-7.