Kohorta

Z WikiSkript

Heslo

Kohorta je soubor osob charakterizovaný a vymezený nějakým společným znakem (např. datum narození, profese, bydliště, společná expozice rizikovému faktoru).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. s. 168. ISBN 80-246-0383-7.