Náhradní cíl

Z WikiSkript

Heslo

Náhradní cíl je takový parametr, obvykle biochemický, který může být v klinické studii sledován místo obtížněji zjistitelného klinického cíle, tedy například prognózy nemocných. Důležitou podmínkou pro smysluplné použití náhradního cíle je to, aby byla dostatečně významným způsobem prokázána korelace mezi náhradním cílem a sledovaným klinickým cílem. Nadužívání náhradních cílů je jedním z marketingových triků při propagaci terapeutického postupu.


Odkazy

Použitá literatura

  • GREENHALGH, T.. Jak pracovat s vědeckou publikací. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.


Související články