Statistická inference

Z WikiSkript

Statistická inference (induktivní statistika, statistická indukce) je část statistiky, která svými metodami založenými na poznatcích teorie pravděpodobnosti umožňuje z empirických poznatků formulovat vědecky zdůvodněné obecné závěry.

Principy induktivní statistiky jsou založeny na induktivním myšlení (jedna ze základních složek lidského myšlení, opak deduktivní), které z jednotlivých pozorování vytváří obecné závěry. Jeho nedostatkem je však subjektivita a z ní vyplývající možnost vytvoření chyby, jejíž velikost nelze objektivně stanovit.

Induktivní statistika (statistická indukce) umožňuje za určitých předpokladů vytvářet obecné závěry, jejichž stupeň spolehlivosti lze objektivně vyčíslit. Za tímto účelem vypracovává různé postupy, které jsou založeny na pojmech teorie pravděpodobnosti. Centrální úlohu v nich mají také pojmy základní soubor a výběr.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie : výukové texty pro studenty 1. LF UK. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. s. 70-73. ISBN 80-246-0383-7.