Nádorové registry

Z WikiSkript

Nádorové registry jsou databáze neboli sběry záznamů o pacientech s nádorovým onemocněním. Mezinárodním registrem pro výzkum rakoviny je International Agency for Research on Cancer (IARC). V České republice shromažďuje tyto záznamy Národní onkologický registr (NOR). Účelem NOR je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. NOR je členem IARC (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.[1]

Údaje sledované NOR[upravit | editovat zdroj]

 • Rodné číslo (pro zjištění věku a pohlaví),
 • trvalé bydliště (pouze kód obce),
 • sociální postavení (zaměstnanec, samostatně pracující, nepracující, nezaměstnaný, bezdomovec, neznámo),
 • stav (osoba žijící ve společné domácnosti, osamoceně, neznámo),
 • země původu,
 • nádorové onemocnění zjištěno při (screening, preventivní prohlídka, klinicky manifestní nádorové onemocnění, pitva, jiný způsob, neznámo),
 • datum 1. návštěvy lékaře,
 • datum stanovení diagnózy,
 • kouření (ano, ne, bývalý kuřák, neznámo),
 • lateralita (v případě párového orgánu),
 • vyšetření vedoucí k diagnóze (klinicky manifestní příznaky, histologie, operace, cytologie, zobrazovací metody, endoskopie, biochemické nebo imunologické laboratorní vyšetření, markery, pitva, DCO = „Death Certificate Only“ – stanovení diagnózy pouze na základě Listu o prohlídce mrtvého),
 • diagnóza (vyplňuje se česky nebo latinsky v co nejpřesnější formě).

Onemocnění podléhající hlášení[upravit | editovat zdroj]

Onemocnění podléhající onkologickému hlášení[2]
Onemocnění ze skupiny diagnóz Kód dle MKN−10 Kód dle MKN−9
zhoubné nádory C00−C97 (140−208)
onemocnění hodnocená jako novotvary in situ D00−D09 (230−234)
novotvary nejistého nebo neznámého chování D37−D48 (235−239)
některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytárníí systém D 76.0

MKN: II. kapitola Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdarvotních problémů (MKN−10: desátá revize, MKN−9: devátá revize).


Hlásí se i případy:

 • histologicky nebo cytologicky neověřené, zjištěné pouze klinickým vyšetřením, eventuálně zobrazovacími vyšetřovacími metodami;
 • nádorového onemocnění zjištěné při úmrtí nemocného, kdy údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci a diagnóza zhoubného nádoru je uvedena až na formuláři „List o prohlídce mrtvého“ (jedná se o tzv. případy DCO = death certificate only);
 • zhoubného nádoru zjištěného až při provedení pitvy;
 • onemocnění u osob se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením k trvalému nebo dlouhodobému (vízum nad 90 dní) pobytu v ČR.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. Česká onkologická společnost ČLS JEP. Národní onkologický registr a interpretace dat z NOR [online]. [cit. 2010-11-04]. <https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/ekonomika/sledovani-a-predikce-dat-v-onkologii/narodni-onkologicky-registr/>.
 2. Česká republika. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní onkologický registr. -. Dostupné také z URL <https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/ekonomika/sledovani-a-predikce-dat-v-onkologii/narodni-onkologicky-registr/hlaseni-novotvaru/>.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ŠIROKÝ,. VÝPOČET A ODHAD MĚR INCIDENCE, PREVALENCE A MORTALITY CALCULATION AND ESTIMATION OF INCIDENCE, PREVALENCE, AND MORTALITY RATES ŠIROKÝ p. MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ [online]. Brno : MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRNO, -, dostupné také z <https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/60/1413.pdf>.