Pilotní studie

Z WikiSkript
Heslo

Pilotní studie je studie omezeného rozsahu, jejímž cílem je ověření metodiky, proveditelnosti širšího výzkumu v terénu atp.


Odkazy

Použitá literatura

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.