Průvodce:Hygiena a epidemiologie (1. LF UK)

Z WikiSkript
Hygiena a epidemiologie
B02107
Garant doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Kredity 4
Web Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
SIS Informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky semináře
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška


Jedná se o třítýdenní výuku, která se koná od 8.00 do 11.30 na Ústavu hygieny a epidemiologie.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Pouze teoretické semináře, které jsou věnované epidemiologii, hygieně a statistice. Většina seminářů je zajímavá, pro zkoušku je vhodné dělat si poznámky. Seminář o statistice je, vzhledem k probíranému tématu, docela dobře provedený. Oficiálně není povolena žádná absence, s vedoucím kruhu se na první hodině domluvíte na počtu absencí. Jednotlivé semináře je možné si nahrazovat s ostatními kruhy, vždy po domluvě s vyučujícím.

Terénní práce[upravit | editovat zdroj]

Každý kruh má přiděleného vedoucího pro tzv. terénní stáž, jejíž vypracování a odevzdání je jednou z podmínek pro udělení zápočtu. Jedná se o epidemiologické studie nebo rešerše z odborné literatury na zadané téma. To je určované podle zaměření vedoucího práce. Práci můžete vypracovat samostatně, případně ve dvojicích či menších skupinách. Výsledná seminární práce se odevzdává na konci bloku, zároveň je nutné výsledky vaší práce prezentovat celému kruhu. Požadavky na strukturu práce naleznete zde. Originál terénní práce odevzdáváte vedoucímu práce, jednu kopii je nutné přinést s sebou na státní zkoušku.

Test[upravit | editovat zdroj]

Maximum je 30 bodů a pro úspěšné napsání musíte mít 25. Vždy jen jedna odpověď je správná. Jestliže test nenapíšete, máte možnost ho opakovat každý týden, vždy v den konání státní zkoušky (včetně dne konání vaší státní zkoušky − dostavíte se cca o hodinu dřív).

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělen za docházku, za odevzdanou terénní práci a za úspěšně napsaný test.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Najdeme tu jisté odlišnosti od dosavadních prostých zkoušek: zkouší komise, tedy předseda (doc.Tuček, prof. Bencko, prof. Zvárová, doc. Králíková) a dva přísedící (asistenti). Tahají se tři otázky, jednotlivé okruhy tvoří vždy třetina zkouškových otázek. Před zahájením samotného zkoušení se předseda komise zabývá odevzdanou terénní prací, je dobré připravit si o ní několik vět. Otázky jsou např. proč jste si vybrali dané téma, čím jste se zabývali, k jakým závěrům jste dospěli atp. Po poslední otázce vás předseda komise vyzve, abyste na chvíli odešli na chodbu, mezitím se rozhodne o výsledné známce. Pak jste pozváni zpět a oznámí vám výsledek zkoušky. Zapisování na zkoušku provádí ústav automaticky pro každého studenta ještě před zahájením bloku, takže vám přijde informační email o vašem termínu. Odhlašování i přehlašování termínů je možné.

Tipy a doporučené znalosti ke zkoušce od prof. Bencka naleznete v portálu zkouškových otázek.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-802-4620-251.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o první státní zkoušku v průběhu studia, což může předem vyvolat nepřiměřené obavy. Semináře jsou často pojaty zajímavě, budete mít možnost změřit si CO ve vydechovaném vzduchu (platí především pro kuřáky) a procento tělesného tuku.