Průvodce:Chirurgická propedeutika (1. LF UK)

Z WikiSkript

Chirurgická propedeutika
B00634
Garant

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., DrSc.

MUDr. Petr Libánský
Kredity 3
Web 1.chirurgická klinika
SIS informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky vypracované otázky
Absence dle pracoviště
Způsob ukončení zkouška


Chirurgická propedeutika je charakterem podobná Interní propedeutice. V akademickém roce 2017/2018 se vyučovala ve více nemocnicích, takže průběh a způsob výuky se mohl i značně lišit.
CAVE!!! V školském roce 2017/2018 se zavedla povinná docházka na přednášky z chirurgické propedeutiky.

Přehled pracovišť[upravit | editovat zdroj]

Všeobecná fakultní nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Předmět probíhá na 1.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK. Forma výuky bývá různá, závisí na vyučujícím. Je převážně řešena dle aktuální situace, na ambulanci či operačním sále. Na ambulanci se často vyskytne příležitost si vyzkoušet jednoduché úkony. Po dohodě s vyučujícím je možné si vyzkoušet na trenažeru techniku šití a práce s laparoskopickými nástroji. Všichni vyučující jsou velice ochotní a v případě zájmu je možné se s nimi dohodnout na výpomoci při nočním službách, což bývá velmi poučné a dopoučujeme to zejména studentům, kteří uvažují o budoucí práci v chirurgických oborech. Jelikož probíhají praktika po dobu celého semestru praktickou formou, není prostor pro teoretické učivo. Nezbytné znalosti se dají získat na přednáškách či je lze doplnit samostudiem. Na oddělení a ambulanci vstupujete v plášti a přezůvkách. Věci se odkládají v šatně do skříněk pro mediky. Nezapomeňte si s sebou vzít zámeček na skříňku!

Kruhy 7, 8 a 13; 1, 12 a 5 (prvních 7 týdnů); 2, 14 a 6 (druhých 7 týdnů); 9 (půlka, pak se střídá do IKEM)

Nemocnice Motol[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá převážně ve formě seminářů, někdy i praktických částí (návštěva oddělení, sálů, ambulance). Výhodné je požádat vyučujícího o nácvik šití, někdy je to prostě nenapadne, ale ochotně to ukážou. Kruh dostanou na starost dva lékaři, kteří by sice měli chodit oba, ale obvykle se střídají, někdy dokonce s někým úplně jiným, podle toho, kdo má zrovna volno. Jedná se o výuku silně teoretickou, nicméně v kombinaci s vypracovanými otázkami jsou semináře pro složení zkoušky dostatečnou přípravou.

Kruhy 11, 16 a 3

Ústřední vojenská nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Stáž v Ústřední vojenské nemocnici začíná většinou prohlídkou pracoviště – příjem, sály, JIP a hlavně heliportu na střeše. V následujících hodinách záleží na lékaři, který je skupině přidělen, jakou formou výuky se bude propedeutika ubírat. Někteří doktoři vás vezmou mezi pacienty na ambulanci a probírají se témata bezprostředně se týkající stavu pacienta, jindy je zvolena teoretičtější cesta, řídící se seznamem zkouškových otázek, vedená formou powerpointových prezentací s ojedinělými vsuvkami nácviku šití, přípravy na sál nebo sádrování „na nečisto“. Zápočet je za docházku, u zkoušky je oblíbená poznávačka chirurgického instrumentária.

Kruhy 2, 14 a 6 (prvních 7 týdnů), 1, 12 a 5 (druhých 7 týdnů)

Nemocnice na Bulovce[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá na chirurgické klinice 1.LF a FN na Bulovce. Po sérií seminářů (cca 10), které probíhají přednáškovou formou, pokračuje výuka už praktickými částmi – navštívíte operační sál, lůžkové oddělení, urgentní příjem nebo můžete zkusit svou šikovnost při dělání uzlů či laparoskopickým trenažérem. Průběh výuky vás může značte nudit, ale jako příprava na zkoušku je to úplně dostatečné.

Kruh 15

IKEM[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá formou stáží a seminářů. Na první hodině si dohodnete s vyučujícím náplň jednotlivých hodin. Vzhledem k ostatním pracovištím, kde se propedeutika vyučuje, je forma pojata odlišně vzhledem k zaměření IKEMu. Na stážích se spíše než k sádrování dostanete k velice zajímavým operacím a diagnozám pacientů. Výuka šití je možna po dohodě s vyučujícím. Převažují hodiny praktické nad teoretickými. Personál IKEMu je velice milý a vstřícný, tak využijte příležitosti "vidět a vyzkoušet si, co nejvíce". Čas jednotlivých hodin si dohodnete s vyučujícím. Doporučuji si před zkouškou domluvit tzv. opakovací hodinu, probrání jednotlivých otázek ve spojení s klinickými poznámkami bylo velmi přínosné. Zápočet je udělován za docházku.

Kruh 9 (půlka, pak se střídá do VFN)

Thomayerova nemocnice[upravit | editovat zdroj]

Kruhy 4 a 10

Zápočet a zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet se dává za účast na poslední hodině. Počet absencí je odlišný u jednotlivých pracovišť. Zkouška není moc náročná, k přípravě stačí pečlivé pročtení vypracovaných otázek. Zkouší se především na I. chirurgické klinice VFN. Zkoušeni jste ze dvou otázek. O některých otázkách vám nikdo nepoví nic – Dokumentace v chirurgii – a je možné, že se vás na to budou podrobně ptát. Malé doporučení na závěr: „Nebojte se přihlásit i na předtermín, při učení na patologii si rádi u propedeutiky odpočinete“.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.
  • PAFKO, Pavel, et al. Základy speciální chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2008. 0 s. ISBN 978-80-7262-402-7.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]