Průvodce:Nukleární medicína (1. LF UK)

Z WikiSkript

Nukleární medicína
B00078
Garant prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Kredity 2
Web Ústav nukleární medicíny
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky semináře
Zkouškové otázky

Seznam zkouškových otázek

Otázky na WikiSkriptech
Absence žádná
Způsob ukončení zkouška

Jedná se o týdenní stáž probíhající formou seminářů. Semináře jsou kvalitní a dobře vás připraví na zkoušku. Většina jich je na adrese ústavu. Pokud nejste kamarádi s fyzikou, stáhněte si z jejich stránek slovníček pojmů a naučte se ho. Tím v podstatě umíte pár zkouškových otázek z 21. Naučit se na zkoušku není až tak snadné, máte jen 4 dny a informací není až tak málo. Pokud se ale učíte z onoho slovníčku pojmů a pak z přednáškových slajdů, prakticky to nemůžete neudělat.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška z nukleární medicíny se dělá povinně v pátek poslední den stáže, jinak až ve zkouškovém období. Pokud máte nějaký závažný důvod, proč na ni nemůžete jít, dohodněte se s prof. Šámalem, a ten vám může povolit absolvování zkoušky jiný pátek s jiným kruhem. Dostatek termínů ke zkoušce je vypsán i ve zkouškovém období.

Zkouškové otázky jsou rozděleny do dvou částí, a to na klinickou a fyzikálně-technickou. Zkouší se z dvou otázek. Zkouší pan prof. Šámal, pan primář Kubinyi (bývalý ministr zdravotnictví), pan docent Kupka, doktor Ptáčník a doktor Zogala.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Absence nejsou povolené žádné, jinak musíte předložit výpisky ze zameškaných témat (každé téma v rozsahu přibližně 1–11/2 strany A4). Ve výjimečných případech můžete náhradu celé stáže rozdělit mezi více kruhů, ideálně však s jedním kruhem.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Je to trochu hektická stáž, ale nijak výrazně nebezpečná, když umíte základ.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]