Průvodce:Farmakologie II (1. LF UK)

Z WikiSkript
Farmakologie 2
B00386
Garant prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., MUDr. Pavla Pokorná
Kredity 3
Web 1.LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 60
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky seznam zkouškových otázek
Absence 3
Způsob ukončení zkouška


Farmakologie je největší zkouška ve 4. ročníku a zároveň poslední klasický předmět. Vyučuje se formou povinných seminářů, které se konají jednou týdně, a pak formou nepovinných přednášek.

Kvalita seminářů je proměnlivá dle asistenta, výuka je nyní orientovaná na klinické využití poznatků. Asistenti používají kromě klasického výkladu mnoho připravených kazuistik. V zimním semestru se píše několik opakovacích testů.

První tři týdny ZS jsou místo seminářů tři povinné přednášky z důvodu pitev. Dělá se docházka!

Absence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Oficiálně jsou na seminářích povoleny 1–2 absence. Počet absencí většinou závisí na dohodě s asistentem.

Zkouška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • Doporučuje se jít na první termín co nejdříve, ke konci zkouškového období je již o termíny nouze a další termíny se pak vypisují až v letním zkouškovém období. Jiné termíny nejsou. Možností jsou samozřejmě i předtermíny.
  • Před zkouškou je vhodné projít si recepty, které jsou součástí zkouškových otázek. Několik z nich je magistraliter.
  • Na zkoušce si táhnete jednu dvojici receptů z celkem 40 dvojic. Je dobré si je projít před zkouškou, abyste znali účinné látky.Konkrétní přípravek pak dohledáte v brevíři. Dále si vylosujete jeden triplet teoretických otázek.
  • Jakmile si vytáhnete, zeptá se vás zkoušející na recepty – co byste použili jako účinnou látku. Když to řeknete, jdete si sednout na potítko.
  • Na potítku máte vypracovat recepty a teoretické otázky. Po celou dobu přípravy bývá k dispozici brevíř (může se lišit u jednotlivých zkoušejících).
  • U zkoušky pak zkoušejícímu ukážete recepty a potom přichází vlastní ústní zkouška. Dost se ptají na kardiovaskulární systém, NSPZL a psychofarmaka.
  • Zkouška je většinou o něčem jiném, než ze sebe vysypat slovník všech zástupců z dané skupiny léčiv. Musíte umět ty nejdůležitější, ale zásadní je znát, jak léky v dané skupině fungují, zdali pacientovi pomůžou (snižují mortalitu/morbiditu?) a jak mu mohou ublížit (nežádoucí účinky).

Verdikt[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Farmakologie je velmi rozsáhlý a důležitý předmět, kterému byste měli ve 4. ročníku věnovat hodně času. Zkoušející jsou féroví, velkým pomocníkem je brevíř, který bývá k dispozici po celou dobu přípravy na potítku. Nejen z toho důvodu se vyplatí naučit se se ním pracovat v průběhu seminářů.

Studijní materiály[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.

Základní literatura doporučovaná ústavem. Dobře je zde probraná obecná farmakologie, která je doplněná o několik důležitých grafů. Speciální farmakologie je detailní a srozumitelná. Výhodou je obecný úvod ke každému tématu, který zahrnuje fyziologické pochody i patofyziologické změny vedoucí k onemocnění. I z toho důvodu je ovšem kniha značně rozsáhlá.

  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. 520 s. ISBN 80-7254-181-1.

Obsah odpovídá názvu knihy, jedná se o stručný přehled.

  • Vypracované otázky, které čerpají především ze Základní a aplikované farmakologie (ke stažení).

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]


Pill.svg Přímo z WikiSkript spouštěnou Java aplikaci, která se vztahuje k tomuto tématu, najdete zde.
Tento program Vás vyzkouší z účinných látek receptů a seznamu důležitých léčiv sestaveného Farmakologickým ústavem dle WHO.