Průvodce:Psychologie II (1. LF UK)

Z WikiSkript

Lékařská psychologie a psychoterapie 3
B00573
Garant doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Kredity 2
Web Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky semináře
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Absence žádná
Způsob ukončení klasifikovaný zápočet

Psychologie je týdenní stáž, během které jsou, kromě seminářů ve Faustově domě, zorganizované návštěvy na klinice ESET, v Anima-terapii o.s. a v klinickém pracovišti pro závislé. Rozpis stáží je v SIS a na webových stránkách fakulty (Rozpis stáží). Oficiálně není povolená žádná absence.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Psychologie patří mezi lehké zkoušky, i z toho důvodu, že se vlastně jedná jen o klasifikovaný zápočet. Její forma záleží na zkoušejícím. U některých probíhá ústně, u jiných se píše test formou napiš, co víš.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. vydání. Praha : Portál, 2003. 400 s. ISBN 80-7178-740-X.
  • VYMĚTAL, Jan, et al. Obecná psychoterapie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0723-3.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o příjemnou a odpočinkovou stáž. Exkurze jsou velice zajímavé.