Průvodce:Biochemie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Výuku biochemie zajišťují dva ústavy.

Lékařská chemie a biochemie 1, 2
B01603, B01604
Garant prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Kredity LS 14
Web Ústav lékařské biochemie
SIS informace v SISu
Počet hodin ZS i LS: 4/5 hodiny/týden
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky Vypracované otázky z biochemie
Absence 3
Způsob ukončení ZS zápočet, LS zkouška

První paralelka[upravit | editovat zdroj]

Předmět[upravit | editovat zdroj]

Předmět je v prvním semestru klasicky rozdělen na přednášky, praktika a nepravidelně (dle rozpisu ve vyhlášce na stránkách ústavu) semináře. Součástí praktik jsou testy, jejich náplň je také popsána ve vyhláškách na stránce ústavu. Samotný test, jeho hodnocení, oprava a samozřejmě i možnost nahrazení je více méně v rukou jednotlivých asistentů. Za všechny testy v semestru je potřeba získat aspoň 60 % bodů, jeden každý test přitom je potřeba napsat aspoň na 40 %. Přednášky – některé byly dobré a člověk to pochopil, materiály z přednášek se na internet nedávají, jen některé, a to ještě bez obrázků.

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Jsou na začátku zimního semestru a v letním semestru každý týden. Na konci zimního semestru jsou místo nich bloková cvičení z DNA diagnostiky a imunochemie – čtyři za sebou následující dny celé odpoledne. Na začátku praktika se píše test – obsahuje jednak otázky z přednášek, jednak z předešlého a právě probíhajícího praktika. Před blokem se píše vstupní test.

Požadavky na zápočet[upravit | editovat zdroj]

Prezence (max. 3 absence na praktikách a seminářích), testy na 60 % (a žádný test nesmí být za méně než 40 %), schválené protokoly. V letním semestru navíc prezentace a splnění zápočtového přezkoušení (jeho obtížnost se liší podle vašeho asistenta).

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Před zkouškou je test, který je nutné splnit na 60 % (9 bodů z 15). Struktura tohoto testu je pevně daná – 3 vzorce, 4 výpočty, 1 iontová rovnice, 6 rovnic biochemických reakcí, 1 doplnění biochemického schématu. Od r. 2013 se test píše vždy v pondělí; ti, kteří uspějí, pokračují v ústní zkoušce v dalších dnech týdne. Výjimkou jsou pouze předtermíny, kdy se test i ústní zkouška mohou konat v jediný den.

U ústní zkoušky jsou otázky dělené do 4 skupin, z nichž se tahá po jedné.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Rozhodně tento předmět nepodceňovat. Látky je hodně a testy nejsou jednoduché.


Druhá paralelka[upravit | editovat zdroj]

Lékařská chemie a biochemie 1, 2
B01603, B01604
Garant prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc
Kredity LS 14
Web Ústav biochemie a experimentální onkologie
SIS informace v SISu
Počet hodin ZS i LS: 4/5 hodiny/týden
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky Vypracované otázky z biochemie
Absence 3
Způsob ukončení ZS zápočet, LS zkouška

Předmět[upravit | editovat zdroj]

Předmět je vyučován klasicky – přednášky, cvičení a semináře. Přednášky nejsou povinné a prezentace z přednášek jsou dostupná na stránkách ústavu. Na cvičení je nezbytné přinést si vytištěné protokoly a dále je dobré mít s sebou i návody na praktická cvičení, abyste věděli co dělat a protože se vás asistenti můžou na něco zeptat. Semináře jsou jednou za 2 týdny, probírá se někdy tématika k aktuální výuce a někdy je to malinko mimo, ale prezentace jsou moc poučné.

Praktika[upravit | editovat zdroj]

Probíhají ráno od 7:30. 3x za zimní a 2x za letní semestr se píše test na 13 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné dosáhnout 60% bodů ze všech testů dohromady (23b za ZS, 16b za LS). Neexistuje minimální hranice pro napsání jednotlivých testů. Jeden test se dá "zkazit", ale jestli jsou to testy 2, je těžké ty chybějící body dohnat – dávejte si proto pozor na testy v LS, kdy vám pak špatně napsaný test může znemožnit zkoušku v předtermínu. Jsou možné 3 absence. Asistenti se střídají na daná témata, jsou vždy 2 a občas se ptají na aktuální tématiku. Pred každým cvičením je potřeba si přečíst návod, který je zveřejněn na stránkách ústavu. Je v nich to podstatné, co po vás na praktikách chtějí. Je potřeba mít na každé cvičení vytištěný protokol, který se po cvičení (nebo kdykoliv do 7 dnů) odevzdává ke kontrole, kterou nepodceňujte, protože někteří vyučující vám protokol může vrátit k opravě klidně 5x. Mimo jiné někteří asistenti udělují + a − za aktivitu a připravenost na dané cvičení, na konci semestru by měl být vyšší počet + než −. Dobrovolníci mohou na seminář nebo cvičení připravit prezentaci na předem dané téma, které určují vyučující, a dostat za ni až 2 body, které vám mohou zachránit zápočet.

Požadavky na zápočet[upravit | editovat zdroj]

  • Nejvýše 3 absence na seminářích a praktických cvičeních.
  • Testy aspoň na 60% - Pokud to student nesplní, musí psát zápočtový test
  • Více + než −
  • Předložení protokolů a ústní přezkoušení na konci semestru z látky probírané na praktických cvičeních.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část. Student se přes SIS přihlásí na termín, který je vždy pondělní. V pondělí se píše test, který zahrnuje 3 chemické vzorce a 4 příklady. Studenti, kteří napsali písemnou část, jsou následně rozděleni na ústní část, která probíhá od úterý do pátku daného týdne. Zkouškové otázky se skládají ze 4 okruhů po 32 otázkách. Kvadriplety jsou zveřejněny na sisu.
Největší problém zkoušky je omezená kapacita termínů. Ne, že by ústav vypsal málo míst, ale tendence studentů je masivně se odhlašovat. Pak je naplněno maximálně 60% kapacity míst. Jestli nechytíte místo v den, kdy chcete jít, nezoufejte, učte se na toto datum a třeba se někdo odhlásí.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Nezdá se, ale je toho hodně. Během roku se nenaučíte až tolik jako například na Anatomii v 1. ročníku. Určitě tuhle zkoušku nepodceňujte.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]