Průvodce:Primární péče 2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Primární péče 2
B00402
Garant doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Kredity 2
Web Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob ukončení zápočet

Primární péče v 6. ročníku je dvoutýdenní stáž v ambulanci praktického lékaře. Na vlastní stáž je nutné se elektronicky přihlásit předem na stránkách ústavu. Přihlásíte se tam do systému pomocí vašeho jména a hesla (heslem je vaše číslo studenta). Po přihlášení si pak můžete ze seznamu vybrat určitého praktika v Praze, nebo můžete napsat jméno a adresu jakéhokoliv jiného, vámi libovolně vybraného praktického lékaře.

Potřebné dokumenty[upravit | editovat zdroj]

Průvodní list pro praktického lékaře − je to informativní materiál pro Vašeho školitele. Jedná s v podstatě o žádost ústavu, aby vám byl školitel při stáži nápomocen a něco vás naučil. Ke stažení na stránkách ústavu.

Potvrzení o vykonané stáži – tento dokument budete potřebovat k udělení zápočtu. Praktický lékař vám ho podepíše a společně s vámi vyplní činnosti, které jste vykonali. Ke stažení taktéž na stránkách ústavu.

Kazuistika – zpracovanou kazuistiku pacienta (1 až 2 stránky A4). Volba pacienta je na Vás. Požadavky na kazuistiku jsou spolu s ostatními informacemi na webu ústavu. Měla by být zhruba na 2 strany formátu A4. Nedílnou součástí je samozřejmě anamnéza, fyzikální vyšetření, léčba, postup, diferenciální diagnostika.

Hodnocení stáže - je Vámi vypracovaný dokument, ve kterém popíšete jak jste byli či nebyli na stáži spokojení, jak probíhala, jak ji hodnotíte atp.

Kazuistiku a hodnocení stáže zašlete do jednoho týdne od konce stáže na email uvedený na webu ústavu, kde bude pro váš kruh zveřejněn datum, ve kterém se osobně dostavíte pro zápočet. Sebou přinesete potvrzení o vykonané stáži. Ústav se nachází v Praze na Albertově č. 7, vchod však je dvorem ze Studničkovy ulice.

Logbook - na ústavu se získává i zápočet z minima praktických výkonů. Pokud máte již výkony v něm potvrzené, doneste ho sebou a bude Vám rovnou zapsán zápočet ve stejný den jako z primární péče.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Záleží na dohodě s praktickým lékařem, u něhož budete stážovat.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]