Průvodce:Histologie a embryologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Histologie a obecná embryologie
B03006
Garant doc. MUDr. Tomáš Kučera, PhD.
Kredity ZS 0, LS 12
Web Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin ZS 90, LS 75
Způsob výuky přednášky, cvičení
Zkouškové otázky otázky z histologie a obecné embryologie
Absence 3
Způsob ukončení ZS zápočet, LS zkouška

Od akademického roku 2014/2015 se výuka Histologie a embryologie vrátila do původní struktury, která byla před rokem 2011/2012. Jedná se tedy o dvousemestrální předmět ukončený zkouškou v letním semestru.

Praktika a přednášky[upravit | editovat zdroj]

Účast na prakrických cvičeních je povinná, jsou však tolerovány 3 absence (třetí s potvrzením lékaře). Výuka probíhá v mikroskopové učebně, tzv. rotundě, ve dvou kruzích najednou. Každý kruh má svého vyučujícího, z nichž jeden je vedoucím praktik a přednáší oběma skupinám. Nejdříve probíhá teoretická přednáška, poté praktické prohlížení preparátů v mikroskopech. Při tom pomáhají starší studenti, tzv. demonstrátoři, kterých se nebojte zeptat na cokoliv, co vás při sledování v mikroskopu i studování teorie napadne. Na těchto praktikách se dá, obzvlášť s pomocí vyučujícího a demonstrátorů, hodně naučit.  

Na hodinách se průběžně píšou testy (jejichž forma závisí na vyučujícím – pozorně vždy poslouchejte zadání) a také se průběžně zkouší, hlavně z preparátů.  

Na preparáty se nemusíte koukat jen v hodinách, dají se i půjčit ve vyhrazených hodinách na ústavu, což je vřele doporučováno, případně využívat Databáze virtuálních preparátů OlyVia, kde jsou jednotlivé preparáty dokonce popsané. Také je vhodné, abyste si pravidelně preparáty kreslili, je to vyžadováno v průběžných testech, ale i na zkoušce. Dávejte pozor na praktikách i přednáškách, případně se ptejte demonstrátorů i učitelů, jestli jsou vaše obrázky správné. Důležitý je například i tvar jádra nebo pozice Golgiho komplexu. 

Účast na přednáškách je nepovinná, je však doporučená. Většinou dobře vysvětlí souvislosti, které jsou v histologii potřeba.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Udělení zimního i letního zápočtu je podmíněno dostatečnou docházkou, dobrými známkami z testů a ze zkoušení (konkrétní detaily určí vyučující).

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška z histologie má tři části. Nejdříve se píše teoretický test, který je kroužkovací (a,b,c,d – jedna správná odpověď) a má 50 otázek na 50 minut. Za každou správnou odpověď dostanete bod, za nesprávnou se nic neodečítá. Pokud máte alespoň 36 otázek správně, postupujete k ústní části. Na test se dá připravit z knihy: "Testových otázek", některé otázky se objeví přímo v testu.

Zde si taháte tři otázky – jednu z obecné histologie a cytologie, jednu ze speciální histologie a jednu z obecné embryologie. Ke zvládnutí ústní části musíte ukázat znalosti ze všech tří okruhů. Někteří zkoušející se občas vrátí i k některým otázkám z testu, avšak výjimečně.  

Poslední částí je praktická zkouška u mikroskopu, kde vám již většinou nebudou dělat velké problémy. Budou se vás ptát na základní pojmy, stejně však není radno přípravu podcenit. Dostanete dva preparáty, které musíte popsat – orgán, barvení a základní struktury. 

Otázek je oproti anatomii relativně málo, ale o to důkladněji je třeba je znát – například v obecné histologii je třeba se učit i příslušné proteiny pro jednotlivé útvary a podobně.

Kredity[upravit | editovat zdroj]

Kreditový systém je v současnosti nastaven tak, že i pokud máte hodně volitelných předmětů, když nesplníte zkoušku z histologie ani anatomie, nemůžete žádat o ISP. Studium je bez výjimky ukončeno. V případě, že splníte jednu ze zkoušek a druhou ne, můžete při dosažení minimálně 50 kreditů žádat o ISP (pro další informace vizte Průvodce:Kredity (1. LF UK))

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura pro předmět HISTOLOGIE:


  • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 136 s. ISBN 978-80-247-2393-8.


Vhodná literatura pro předmět HISTOLOGIE:

  • JIRKOVSKÁ, Marie. Testové otázky z histologie a embryologie. 1. vydání vydání. 2001. 0 s. ISBN 8024603047.


  • JARKOVSKÁ, Daniela a Jindřich MARTÍNEK. Histologie. 1. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-388-1.


  • HACH, Petr, Zuzana JIRSOVÁ a Ivan TĚŠÍK. Histologie II. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 0 s. ISBN 80-246-0476-0.


  • VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie. 1, Cytologie a obecná histologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 112 s. s. 16. ISBN 978-80-246-1860-9.


  • VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Tomáš NOVOTNÝ. Lékařská histologie II : Mikroskopická anatomie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012. 173 s. ISBN 978-80-246-2165-4.  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.


Doporučená literatura pro předmět EMBRYOLOGIE:

  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Histologie a embryologie patří k  jednomu ze  dvou hlavních předmětů. Pro prváky je velkým strašákem anatomie, avšak zkouška z histologie dělá na konci často větší problém. Studenty totiž nebaví tolik jako anatomie a nevěnují jí tolik času v  průběhu roku. Je tedy dobré nezapomenout, že nemáte pouze jeden hlavní předmět a učit se i histologii průběžně. Ušetříte si tím starosti a výčitky ve zkouškovém období. Zároveň je dobré si anatomii s  histologií a embryologií propojit. Jsou to sice dva předměty, ale souvislosti jsou důležité.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Další užitečné materiály[upravit | editovat zdroj]