Průvodce:Prázdninová chirurgická praxe (1. LF UK)

From WikiSkripta

Jedná se o 2-týdenní stáž na chirurgickém oddělení. Můžete ji absolvovat o prázdninách nebo již v zimním zkouškovém období, máte-li čas.

Školní smlouva[edit | edit source]

Stejně jako v druhém ročníku u sesterské praxe si zjistěte, zda nemocnice vyžaduje školní smlouvu (stáhnout si ji můžete ze stánek fakulty – „formuláře“) a zda po vás nebude chtít (ještě navíc) svou vlastní.

Musíte si v ní sami nejprve vyplnit datum stáže v nemocnici + jméno ředitele příslušné nemocnice a poté odevzdat na studijním oddělení, kde ji dají k podepsání děkanovi. Ze strany nemocnice ji pak nechte podepsat ředitelem nemocnice.

Náplň praxe[edit | edit source]

Náplň praxe se nijak podstatně neliší od náplně stáží na chirurgickém oddělení v rámci předmětu Chirurgie ve 4. ročníku, navíc si ze stránek ústavu nebo webu fakulty můžete stáhnout sylabus, kde je celá náplň pěkně rozepsaná.

Potvrzení o vykonané praxi[edit | edit source]

(K dispozici je na webové stránce fakulty - odkaz zde) vám vydá primář oddělení, na kterém jste stážovali. Toto potvrzení je třeba donést na chirurgickou kliniku, kde dostanete zápočet. Nezapomeňte si nechat potvrdit výkony do LOG-BOOKŮ!!

Pozn: Některá pracoviště, jako např. I. chirurgická klinika, žádnou smlouvu nevyžadují a stačí se domluvit s tamními pracovníky.