Průvodce:Prázdninová ošetřovatelská praxe (1. LF UK)

Z WikiSkript

Prázdninová praxe - základy péče o nemocné
B00036
Garant Mgr. Jana Heczková
Kredity 2
Web Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
SIS informace v SISu
Počet hodin 120
Způsob výuky praktická výuka
Absence 0
Způsob ukončení zápočet

Prázdninová ošetřovatelská praxe[upravit | editovat zdroj]

Ve druhém ročníku studenti vykonávají během letního semestru prázdninovou praxi. Jedná se o ošetřovatelský - sesterský typ praxe, kterou student vykonává 120 hodin na lůžkovém oddělení. Výběr konkrétního zařízení i oddělení jsou však na studentovi a jeho preferencích. Doporučována jsou především interní a chirurgická oddělení. Praxi zaštiťuje Ústav teorie a praxe ošetřovatelství.

Náplň praxe[upravit | editovat zdroj]

Student si vyzkouší nejrůznější činnosti, které vykonává ošetřovatel nebo sestra. Jedná se především o hygienu pacientů, nácvik odebírání krve, přípravu léků a infuzí, péči o oxygenoterapii, zjišťování základních životních funkcí atd. Zkušenosti a spokojenost jsou dost individuální, záleží na výběru pracoviště, a i na jeho kolektivu.

Smlouva[upravit | editovat zdroj]

Na stránkách ústavu teorie a praxe ošetřovatelství se nachází seznam nemocnic, s kterými má fakulta uzavřenou rámcovou smlouvu, jedná se o většinu nemocnic v Praze a dále i v celé republice. S těmi nemocnicemi, se kterými fakulta nemá uzavřenou smlouvu, si smlouvu zařizuje student sám. Podpis smlouvy na fakultě zprostředkovává studijní oddělení, nezapomeňte to udělat s dostatečným předstihem, alespoň 1 měsíc, během prázdnin je otevírací doba na studijním velmi omezená a podpis se shání velmi špatně. Student může uzavřít s nemocnicí i individuální smlouvu dvoustrannou - tam není fakulta ani jednou ze smluvních stran (jedna strana student-druhá nemocnice). Informace o smlouvách se nachází zde.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Jeho udělení je podmíněno:

  1. splněním 120-ti hodin odborné praxe potvrzené školitelem;
  2. splněním minimálně 60 % praktických postupů a výkonů uvedených v deníku studenta;
  3. vyplněním dotazníku hodnocení prázdninové praxe v e-learningovém kurzu.

Po absolvovaní praxe a splnění všech podmínek student odevzdá všechny potřebné dokumenty na Moodle.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Sesterská praxe je velmi přínosná. Je dobré si zkusit práci v nemocnici, vidět strukturu a chod nemocnice z pohledu ošetřovatelů a sester.

TIP: Ošetřovatelskou praxi můžete vykonávat už během letního semestru, ne až o prázdninách. Pro někoho to může být výhodou, pokud si zkoušky chce rozvrhnout do celých prázdnin a na praxi mu už nezbývá čas.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]