Průvodce:ORL (1. LF UK)

Z WikiSkript
Otorhinolaryngologie
B00123
Garant prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
Kredity 3
Web Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
SIS Informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky

Seznam otázek

Otázky na WikiSkriptech
Absence po nasbírání 270 bodů libovolná
Způsob ukončení zkouška

Jedná se o dvoutýdenní stáž, která probíhá v Motole (informace o stáži na webu kliniky). Jeden den (obvykle pátek prvního týdne) se stážuje na Foniatrické klinice v Žitné ulici. Stáž je pojatá dost moderně, účast je v podstatě nepovinná, jenže za každou přednášku nebo stáž na oddělení dostáváte body za účast. Na zápočet je potřebné získat 270 bodů, přednášky jsou hodnocené 10 nebo 15 body, první asistence na sále 20 bodů a dvě dopolední přednášky (první týden středu a pátek) za 35 bodů. Podrobný rozpis stáže s bodovým ohodnocením obdržíte první den. Viz podmínky k získání zápočtu.

Když někdo chybí, může si nahradit mimo výukovou dobu, ale je to jen za 5 kreditů na hodinu. Pokud chodíte poctivě a máte bodů dost, tak můžete končit už v úterý druhý týden stáží a na udělování zápočtu (ve středu) místo sebe poslat po někom jen svůj index. V opačném případě musíte nasbírat dost bodů na ambulancích nebo sále (5 kreditů/hodina) ve čtvrtek nebo pátek ve druhém týdnu, když už nejsou přednášky.

Přednášky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Přednášky jsou kvalitní a na zkoušku vás velice dobře připraví.

Zkouška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zkouška nepatří mezi nejsnadnější v porovnání s ostatními zkouškami ve čtvrtém ročníku, ale dá se zvládnout. Zkouškové otázky dostanete vytištěné před první stáží. Zkoušeni jste z tripletu otázek. Jména zkoušejících jsou vyvěšena před vchodem do přednáškové místnosti. Ke zkoušce doporučuji zopakovat základní anatomii týkající se probraných oblastí. Zkoušející chtějí vidět, že umíte logicky uvažovat a dokážete si získané znalosti propojit.

Studijní materiály[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1125-2.

Verdikt[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

ORL je jedna z větších zkoušek, stáž je kvalitní a přednášky výborné. Každému medikovi je umožněno asistovat na sále. I zde platí, že se zájemci o obor mohou dozvědět mnohem více, vyučující jsou v tomto ohledu velice vstřícní a nabízejí vám mnoho možností k dalším stážím na této klinice.