Průvodce:Dermatovenerologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Dermatovenerologie
B00080
Garant prof. MUDr. Jiří Štork
Kredity 3
Web Dermatovenerologická klinika 1. LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky

Seznam zkouškových otázek

Otázky z dermatovenerologie na WikiSkriptech
Absence 1
Způsob ukončení zkouška


Jedná se o dvoutýdenní stáž, která je zakončena zkouškou. Probíhá na klinice dermatovenerologie ve VFN (budova A13, průchod přízemím do mezipatra), na poliklinice na Karlově náměstí (kachlíkárna) a jeden den na venerologii (od malých Albertovských schodů napravo).

Každý den výuky je složen ze dvou částí. V 8 hodin začíná přednášková část v posluchárně na dermatologii ve VFN a následuje praktická část dle rozpisu, která oficiálně končí v 11:30.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Povolená je oficiálně 1 absence potvrzená od lékaře. Prakticky bývá povolena jedna bez omluvení.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Samotná zkouška se skládá ze zkouškového testu, ústní části a kazuistiky.

Test je multiple-choice a limit je 14 bodů z 20. Pokud student úspěšně absolvuje test a neprojde ústní částí, při dalším pokusu test nepíše.

Ústní část se skládá ze 3 otázek. Dvě jsou z dermatologie a jedna z venerologie, každá se táhne samostatně.

Kazuistika zde znamená popis fotografie léze, kterou vybere zkoušející. Stanovení diagnózy není podmínkou. Je dobré uvést aspoň pár příkladů k diferenciální diagnóze.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Dermatovenerologie je pestrý a zajímavý předmět, určitě i velmi složitý, ovšem při potěžkání knihy nepodléhejte panice. Do budoucna vám budou stačit základní poznatky a ani úspěch u zkoušky není podmíněn znalostí všech poddruhů urtikárie. Na učení kromě standardní učebnice je dobrý i nějaký atlas. Když vidíte obrázky, lépe se to pamatuje. Skvělé materiály získáte i od starších kolegů.

Doporučené materiály[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.