Průvodce:Oční lékařství (1. LF UK)

Z WikiSkript

Oční lékařství
B00122
Garant

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
Kredity 3
Web

Oční klinika 1. LF UK a VFN

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN
SIS informace v SISu
Počet hodin 50
Způsob výuky přednášky, stáže
Absence 1
Způsob ukončení zkouška


Oční lékařství je relativně pohodový dvoutýdenní předmět. Výuku zajišťuje Oční klinika 1. LF UK a VFN, několik skupin stážuje na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN. Stáž je zakončena zkouškou. Povolena je jedna absence.

Praktická zkouška zůstala zachována a spočívá v tom, že vám asistent položí nějaké otázky a případně po vás bude chtít nějakou praktickou dovednost, jako je např. použití oftalmoskopu a tak podobně. U praktické zkoušky nebyl problém.

Stáž v ÚVN[upravit | editovat zdroj]

Výuka v ÚVN probíhá formou přednášek a několika stáží. Při nich se seznámíte se základními vyšetřovacími postupy a možnostmi diagnostiky v očním lékařství, mnohé si můžete i vyzkoušet. Vyučující jsou příjemní a přednášky jsou většinou zajímavé. Ve středu v druhém výukovém týdnu se koná praktická část zkoušky, stáž končí udělením zápočtů ve čtvrtek. Po domluvě na klinice vypíšou určitý počet termínů již na pátek v druhém týdnu stáže.

Stáž v VFN[upravit | editovat zdroj]

Výuka probíhá formou přednášek a stáží. Studenti jsou předem rozděleni do skupinek po cca pěti studentech, během stáže společně navštěvují ordinace dle rozpisu vyvěšeného před posluchárnou. Na prvním semináři studenti obdrží seznam zkouškových otázek a rozpis výkonů k praktické zkoušce. Studenti se na zkoušku přihlašují k jednotlivým vyučujícím prostřednictvím SIS. Praktická zkouška probíhá dopoledne v poslední den stáže, za kterou je udělen zápočet. Na tento den jsou vypsané i první zkouškové termíny. Zkouší se z dvou otázek.

Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o poměrně dobrou stáž, zájemci o obor mají možnost dozvědět se od vyučujících více či se přidat do zájmových kroužků.

Studijní materiály[upravit | editovat zdroj]

  • ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.