Průvodce:Kardiovaskulární medicína (1. LF UK)

Z WikiSkript

Interna – Kardiovaskulární medicína
B03007
Garant prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. odpovědný učitel doc.MUDr. Debora Karetová, CSc.
Kredity 6
Web II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze
SIS Informace v SISu
Počet hodin 75
Způsob výuky přednášky, stáže
Zkouškové otázky

Seznam všech zkouškových otázek ke zkoušce z interny na WikiSkriptech

Otázky z kardiologie a angiologie ke státní zkoušce z interny na WikiSkriptech
Absence tolerovaná po dohode 1 absence
Způsob ukončení 95% účast na výuce, test (70%)


Kardiologie trvá 3 týdny na II. interní klinice ve VFN. Začíná se v 8:30 na danem pracovišti. Jednotlivé rozdělení studentů i syllabus přednášek najdete na SIS. První třetina výuky končí o 10:00. Následuje půl hodiny přestávka a začíná se v 10:30 v Eiseltove síní přednáškou. Po přednášce, která trvá do 12 mají studenti volno a následně se o 13:00 dostaví na další pracoviště, podle skupiny. Studenti navštíví: Katlab srdeční i cévní, echo, sono, ergometrie, kardiochirurgii, elfyz. V pátek je stáž ukončena testem z látky probírané za celý týden. Kruhy jsou rozděleny na několik skupin, které stážují a střídají se na různých odděleních na II. interně a na poliklinice na Karlově náměstí. Rozdělení sledujte na SIS. Každý čtvrtek je pak výuka mimo VFN – studenti stážují na Homolce, v IKEMu či simulačním centrum Fyziologického ústavu.

Stáž[upravit | editovat zdroj]

Pokud jde o vlastní stáže, už se po vás leccos vyžaduje a to zejména znalost fyzikálního vyšetření a kompletní anamnéza. Zvláště pozor si dávejte na to, abyste s sebou nosili fonendoskop.

Na většině oddělení bude stáž probíhat klasicky, tj. dostanete pacienta, uděláte anamnézu a pak ho vyšetříte. Neměli byste zapomenout na toto:

 1. Hmatat a poslouchat karotidy (puls, šelesty?)
 2. Hmatat a poslechnout a. femoralis v třísle (puls, šelesty?)
 3. Hmatat a. tibialis posterior + a. dorsalis pedis na noze (nehmatný puls?)
 4. Zhodnotit centrálni žilní tlak
 5. Pořádně poslechnout plíce a zhodnotit poslechový nález (chrůpky x vrzoty a pískoty)
 6. Na srdci poslouchat ve všech 4 základních poslechových místech + Erbův bod a správně zhodnotit poslechový nález tímto stylem:
  • jaká je srdeční akce? (pravidelná/nepravidelná)
  • jaká je tepová frekvence?
  • zhodnocení ozev a přídatných zvukových fenoménů, zejména šelestů – u mitrální stenózy a regurgitace a aortální stenózy a regurgitace. Nejdůležitější je, zda se jedná o systolický či diastolický šelest, kde je tento šelest nejlépe slyšet a kam se propaguje (viz. učebnice propedeutiky).
Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Procvičování:EKG (1. LF UK)

Tip.png
Tip: Procvičte si EKG v naší poznávačce

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

se uděluje za:

 • prezenci (min. 95 %, tzn. chybět můžete asi tak 1×): Prezence se dělá formou pípnutí si ISIC karty na začátku stáže, jako příchod a na konci stáže jako odchod. V případě, že chybíte, se dohodnete s pánem prof. Linhartem, který vám udělí seminární práci.
 • testy: píšou se tři testy, každý po 25 otázek. Na konci stáže musíte mít spolu 53 bodů.


Verdikt[upravit | editovat zdroj]

Kvalitní interní stáž, která vás dobře připraví jak na zkoušku, tak na nástrahy budoucí praxe.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]