Průvodce:Chirurgie - předstátnicová stáž (1. LF UK)

Z WikiSkript
Chirurgie předstátnicová stáž
B01055
Garant prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., DrSc.
Petr Libánský
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Kredity 11
Web I. chirurgická klinika 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 150
Způsob ukončení zápočet

Stáž z chirurgie probíhá na více pracovištích. Jeden celý kruh chodí na Bulovku (kruhy 1, 3, 5 a 7), ostatní kruhy se přes SIS zapisují na následující pracoviště:

  • I. chir. klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie - předn. prof. Krška, DrSc. (VFN-Praha 2),
  • III. chir. klinika - předn. prof. Lischke, Ph.D. (FN - Motol, V Úvalu 84, Praha 5),
  • Chirurgická klinika 1. LF UK – FTN - předn. doc. Šimša, Ph.D. (Vídeňská 800, Krč, Praha 4).

Rozpis stáží na jednotlivých pracovištích najdete zde.

Organizace stáže[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Stáž na chirurgii trvá sedm týdnů. Prvních pět týdnů se stážuje na jednotlivých klinikách, šestý týden je studijní volno a v sedmém týdnu probíhají státnice.

První den stáží je od 7 hodin úvodní informační schůzka v posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN. Po ní se přemístíte na dané pracoviště.

Přednášky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Povinné přednášky jsou každý pátek v posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN, účastnit se musí studenti ze všech pracovišť. Jedna přednáška se koná v Motole, více informací v rozpisu stáže.

Zápočet[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pro zápočet je nutná prezence a dostatečný výsledek ze zápočtového testu (80 %). Kromě toho je povinností zúčastnit se jedné odpolední/noční služby. Na služby se studenti zapisují do rozpisu na vybraný den. Na Bulovce jsme po noční službě dostali razítko za prezenci na další den a mohli jsme tedy jít ráno domů.

Zápočtový test se koná poslední den stáže (v pátém týdnu) ihned po poslední přednášce, tedy zhruba ve 12 hodin v počítačové místnosti „terminálovně“ U nemocnice 4, přízemí. Test je závazný pro všechny studenty, tedy i pro stážující v Motole, na Bulovce, ve FTN. Zápočet je udělen studentům ihned po úspěšném splnění zápočtového testu. K zápočtu je nutné přinést index a prezenční list.

Absence[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Oficiálně se žádná absence netoleruje (pokud nemáte doloženou nemoc či závažné rodinné důvody), ale dá se v pohodě domluvit na nahrazení dalších absencí.

Státní zkouška[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zkouška se koná ve VFN, ale zkouší při ní i lidé z ostatních pracovišť. Losujete si jeden ze 48 pentapletů, pak máte čas na přípravu (obvykle 15 minut). Zkouška probíhá různě, někdy vás zkouší celá komise dohromady, jindy v místnosti chodíte mezi jednotlivými zkoušejícími, kteří zkoušejí ze svých oborů.

Kromě pentapletu jste dále zkoušeni z nástrojů – některý z přítomných zkoušejících s vámi projde několik běžně používaných nástrojů z chirurgického síta, které byste měli poznat. Poslední částí je zkouška u radiologa, který s vámi projde několik náhodně vybraných RTG, CT či MR snímků.

Doporučená literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, c2004. ISBN 8072622609.


Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Vypracované otázky: