Průvodce:Chirurgie - předstátnicová stáž (1. LF UK)

Z WikiSkript

Chirurgie předstátnicová stáž
B01055
Garant prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., DrSc.
Petr Libánský
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Kredity 11
Web I. chirurgická klinika 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 150
Způsob ukončení zápočet

Stáž na chirurgii trvá sedm týdnů. Prvních pět týdnů se stážuje na jednotlivých klinikách, šestý týden je studijní volno a v sedmém týdnu probíhají státnice. První den je od 7 hodin úvodní informační schůzka v posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN. Po ní se přemístíte na dané pracoviště.

Přibližně týden před začátkem se studenti přihlásí přes SIS do studijních skupin. Daná skupina má pak individuální syllabus. Rozpis stáží najdete zde.

Výuka probíhá na těchto pracovištích:

  • I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazové chirurgie - přednosta prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. (VFN-Praha 2),
  • II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie - přednosta prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. (VFN - Praha 2),
  • III. chirurgická klinika - přednosta prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (FN - Motol, V Úvalu 84, Praha 5),
  • Chirurgická klinika 1. LF UK – FTN - předn. doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. (Vídeňská 800, Krč, Praha 4),
  • Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce - přednosta doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. (Budínova 2, Praha 8),
  • Klinika transplantační chirurgie IKEM – přednosta MUDr. Froněk, Ph.D., FRCS (Vídeňská 9, Praha 4).

Přednášky[upravit | editovat zdroj]

Povinné přednášky jsou každý pátek v posluchárně 1. chirurgické kliniky VFN, účastnit se musí studenti ze všech pracovišť. Poslední týden stáží jsou přednášky ve čtvrtek i v pátek.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Pro zápočet je nutná prezence (absenční arch si vytisknete sami, je dostupný v SIS) a dostatečný výsledek ze zápočtového testu (80 %). Kromě toho je povinností zúčastnit se jedné odpolední/noční služby. Na služby se studenti zapisují do rozpisu na vybraný den. Na Bulovce jsme po noční službě dostali razítko za prezenci na další den a mohli jsme tedy jít ráno domů.

Zápočtový test se koná poslední den stáže (v pátém týdnu) ihned po poslední přednášce, tedy zhruba ve 12 hodin v počítačové místnosti „terminálovně“ U nemocnice 4, přízemí. Zápočet je udělen studentům ihned po úspěšném splnění zápočtového testu. K zápočtu je nutné přinést index a prezenční list.

Absence[upravit | editovat zdroj]

Oficiálně se žádná absence netoleruje (pokud nemáte doloženou nemoc či závažné rodinné důvody), ale dá se v pohodě domluvit na nahrazení.

Státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška se koná ve VFN, ale zkouší při ní i lidé z ostatních pracovišť. Losujete si jeden ze 45 pentapletů, pak máte čas na přípravu (obvykle 15 minut). Zkouška probíhá různě, někdy vás zkouší celá komise dohromady, jindy v místnosti chodíte mezi jednotlivými zkoušejícími, kteří zkoušejí ze svých oborů.

Kromě pentapletu jste dále zkoušeni z nástrojů – některý z přítomných zkoušejících s vámi projde několik běžně používaných nástrojů z chirurgického síta, které byste měli poznat. Poslední částí je zkouška u radiologa, který s vámi projde několik náhodně vybraných RTG, CT či MR snímků.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA, et al. Chirurgická propedeutika. 34. vydání. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, c2004. ISBN 8072622609.


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Vypracované otázky: