Portál:Otázky ke státní zkoušce z chirurgie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky ke státní zkoušce z chirurgie (1. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky ke státní zkoušce z chirurgie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Otázky jsou seřazeny podle oborů.

Obecná chirurgie
 1. Vyšetření v chirurgii – fyzikální a paraklinická
 2. Místní znecitlivění, blokády
 3. Celková anestesie
 4. Základy resuscitace dýchání a oběhu
 5. Bezvědomí, druhy, dg. a léčba, PP
 6. Patogeneze průběhu infekce (chirurgické infekce)
 7. Ranné infekce, prevence, dg., léčení
 8. Hnisavá onemocnění prstů a ruky
 9. Anaerobní infekce, diagnostika, léčení
 10. Sterilisace, Asepse, Desinfekce, Antisepse
 11. ATB v chirurgii
 12. Léčení chirurgických infekcí
 13. Sepse (MOF, SIRS)
 14. Infusní léčba, Náhradní roztoky, Bilance tekutin
 15. ABR, základní hodnoty
 16. Transfuze krve
 17. Imunologie a transplantace
 18. Druhy ran, dělení, charakteristika, algoritmus ošetření
 19. Hojení ran, Druhy stehů (hledisko časové a technické)
 20. Bodná a střelná poranění
 21. Krvácení, klasifikace, PP, léčení
 22. Proleženiny
 23. Perioperační období – charakteristika
 24. Riziko operačního výkonu, klasifikace, charakter
 25. Zásady pooperační péče
 26. Pooperační komplikace
 27. Komplikace v operační ráně
 28. Respirační komplikace po operaci
 29. Metabolické a neuroendokrinní reakce na zátěž
 30. Základy operační techniky
 31. Venesekce, Koniotomie, Tracheostomie (popis a indikace výkonů)
 32. Punkce tělních dutin, indikace, technika
 33. Zásady plastické chirurgie, Kožní plastika
 34. Rekonstrukční mikrochirurgie
 35. Šok, klasifikace, klinický obraz
 36. Pathofysiologie šoku
 37. Prevence a léčení šoku
 38. Soudobá válečná poranění, charakter a ošetřování
 39. Ranná infekce u válečných poranění
 40. Popáleniny a omrzliny ve válce
 41. Klasifikace a šíření nádorů
 42. Organisace onkologické péče
 43. Prevence a diagnostika nádorů
 44. Chirurg a trestní právo
 45. Právní aspekty chirurgických výkonů
 46. Chirurgický posudek, druhy, obsah, charakter
 47. Odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění
 48. Bibliografie, Citace, Anotace, Recense
  Traumatologie
 49. Úraz, mechanismy vzniku, charakteristika a prevence
 50. První pomoc, druhy, úkoly, dělení, zásady etapového třídění
 51. Compartment syndrom
 52. Crush syndrom, Blast syndrom
 53. Polytrauma, klasifikace, timing léčebních postupů
 54. Klasifikace zlomenin
 55. Komplikace zlomenin, časné, poruchy hojení, infekce
 56. Druhy osteosynthes, indikace k operaci
 57. Principy léčení otevřených zlomenin, klasifikace
 58. Principy neoperačního léčení zlomenin
 59. Zásady přikládání sádrových obvazů, jejich druhy
 60. Druhy obvazů a technika jejich aplikace
 61. Poranění měkkých tkání (kůže, podkoží, svaly, šlachy, vazy)
 62. Poranění kloubů
 63. Vymknutí kloubů
 64. Charakteristika dětských zlomenin a principy léčení
 65. Vymknutí ramenního kloubu
 66. Zlomeniny lopatky a klíční kosti
 67. Zlomeniny pažní kosti
 68. Zlomeniny horního konce pažní kosti
 69. Zlomeniny diafysy pažní kosti
 70. Zlomeniny distálního konce pažní kosti u dětí a dospělých
 71. Zlomeniny okovce loketní kosti
 72. Zlomeniny a vymknutí horního konce vřetenní kosti
 73. Zlomeniny předloketních kostí – diafysární
 74. Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti
 75. Zlomeniny a luxace karpálních kostí
 76. Zlomeniny kostí zápěstních a článků prstů ruky
 77. Klasifikace a léčba zlomenin horního konce stehenní kosti
 78. Zlomeniny diafysy stehenní kosti
 79. Zlomeniny dolního konce stehenní kosti
 80. Zlomeniny čéšky
 81. Poranění vazů kolenního kloubu
 82. Poranění menisků kolenního kloubu
 83. Zlomeniny horního konce holenní kosti
 84. Zlomeniny diafysy holenní kosti
 85. Zlomeniny kotníků
 86. Poranění vazů hlezenního kloubu
 87. Zlomeniny metatarsů a článků prstů nohy
 88. Klasifikace a léčba zlomenin pánve
 89. Zlomeniny páteře, klasifikace, dg., léčení
 90. Zlomeniny krční páteře
 91. Orofaciální traumatologie - Zlomeniny obličejového skeletu, Poranění měkkých tkání obličeje
 92. Zlomeniny žeber
 93. Tupá a penetrující poranění srdce a velkých cév
 94. Srdeční tamponáda
 95. Hemothorax
 96. PNO, druhy, léčení
 97. Náhlé příhody hrudní
  Gastroenterochirurgie
 98. Hiátová hernie, Achalasie, Divertikly jícnu
 99. Nádory jícnu
 100. Poranění jícnu, Mediastinitis
 101. Vředová choroba žaludku
 102. Komplikace vředové choroby
 103. Perforace vředu žaludku a duodena
 104. Nádory žaludku
 105. Operační výkony na žaludku
 106. Chirurgická onemocnění dvanáctníku, poranění
 107. Poranění a záněty tenkého střeva
 108. Lymphadenitis mesenterialis
 109. Nádory tenkého střeva, Komplikace po operacích tenkého střeva
 110. Karcinoidy
 111. Zánětlivá onemocnění kolorekta
 112. Nádory kolorekta
 113. Chirurgická onemocnění análního kanálu
 114. Zánětlivá onemocnění anu
 115. Kolorektální operace Hartmannova operaceMilesova operaceStomie
 116. Tříselné kýly
 117. Uskřinuté kýly břišní
 118. Uskřinutá kýla
 119. Stehenní kýla
 120. Vzácné kýly a kýly vnitřní
 121. Popis operace: hernia inguinalis
 122. Chirurgické přístupy do dutiny břišní
 123. Chirurgická onemocnění retroperitonea
  Hepato-pankreato-biliární chirurgie
 124. Cysta a abscesy jater
 125. Portální hypertense
 126. Nádory jater, Obstrukční ikterus
 127. Zánětlivá onemocnění žlučníku a žlučových cest
 128. Cholelithiasa
 129. Operační výkony na žlučníku a žlučových cestách
 130. Nádory žlučovodů a papily Vaterské
 131. Akutní zánětlivá onemocnění slinivky břišní
 132. Akutní nekrosa pankreatu
 133. Chronické záněty slinivky břišní
 134. Nádory slinivky břišní
 135. Slezina, vrozené vady, záněty, indikace ke splenektomii
 136. Benigní a maligní hematologická onemocnění sleziny
  Náhlé příhody břišní
 137. Rozdělení NPB
 138. Druhy bolestí u NPB
 139. Příznaky dráždění pobřišnice, popis, dif. dg.
 140. Subjektivní příznaky u NPB
 141. Objektivní příznaky u NPB
 142. Komplikace NPB
 143. Chyby a omyly při dg. NPB
 144. Klasifikace zánětlivých NPB
 145. Akutní apendicitida
 146. Klasický průběh apendicitidy
 147. Polohy červovitého výběžkuAtypické apendicitidy
 148. Apendicitida v těhotenství
 149. Stařecká apendicitida
 150. Komplikace apendicitidy
 151. Popis operace: appendectomia
 152. Podbrániční hlízy
 153. Peritonitida, druhy, dg.
 154. Difusní záněty pobřišnice
 155. Klasifikace střevní neprůchodnosti
 156. Pathofysiologie střevní neprůchodnosti
 157. Ileus mechanický
 158. Volvulus
 159. Invaginace
 160. Ileus neurogenní
 161. Cévní ileus
 162. Bolestivý syndrom pravého podbřišku
 163. Bolestivý syndrom nadbřišku
 164. Bolestivý syndrom levého podbřišku
 165. Dif. dg. mezi zánětlivými a ileosními NPB
 166. Diferenciální diagnostika ileózních stavů
 167. Masivní krvácení do GIT
 168. Hematemesis, melena a enterorhagie
 169. Syndrom neúrazového hemoperitonea
 170. Klasifikace úrazových NPB
 171. Úrazové hemoperitoneum
 172. Poranění sleziny
 173. Poranění jater
  Kardiochirurgie
 174. Defekt septa síní
 175. Defekty mezikomorové přepážky
 176. Otevřená Botallova dučej
 177. Vady aortální chlopně a jejich chirurgická léčba
 178. Vady trikuspidální chlopně a jejich chirurgická léčba
 179. Vady mitrální chopně a jejich chirurgická léčba
 180. Anomalie hrudní aorty
 181. Koarktace aorty
 182. Vrozené vady plicnice (isolované a sdružené)
 183. Transposice velkých cév
 184. Fallotova tetralogie
 185. Ochrana myokardu během srdeční operace
 186. Mechanické a biologické chlopňové náhrady
 187. Princip mimotělního oběhu
 188. Podpůrné srdeční systémy
 189. Cévní přístupy pro hemodialysu (A-V píštěle)
 190. Transplantace srdce
 191. Infekční endokarditida
 192. Onemocnění perikardu
 193. ICHM a možnosti chirurgického řešení (Asymptomatická stenosa krkavic, Přechodné mozkové ischemie, Mozkový akutní a chronický infarkt)
 194. ICHS a její chirurgická léčba
 195. Komplikace ICHS řešitelné operací
 196. Poruchy srdečního rytmu a jejich chirurgická léčba
 197. Srdeční nádory
  Chirurgie plic a mediastina
 198. Plicní a bronchiální anomalie, cysty
 199. Nádory plic
 200. Poranění a záněty plic
 201. Chirurgická onemocnění bránice
 202. Mediastinum – poranění, nádory
  Cévní chirurgie
 203. Klinické vyšetření u cévních nemocných
 204. Vyšetřovací metody u cévních onemocnění
 205. Ischemie viscerálních tepen, klinika a léčení (a. mesenterica sup., a. renalis)
 206. Kritická končetinová ischemie
 207. Akutní tepenné uzávěry
 208. Tepenné výdutě, klinické projevy, dg. a léčba
 209. Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny
 210. Výduť břišní aorty (příznaky, diagnostika, therapie)
 211. Disekce hrudní aorty
 212. Chirurgie hrudní aorty
 213. Základní způsoby rekonstrukce v tepenné chirurgii, druhy používaných náhrad
 214. Angioinvasivní léčba tepenných uzávěrů a stenos (PTA, Stenty, Fibrinolytická terapie)
 215. Uzávěry velkých žil
 216. Primární a sekundární žilní městky
 217. Syndrom horní hrudní apertury (thoracic outlet sy)
 218. Chronická žilní nedostatečnost
 219. Cévní komplikace diabetu a možnosti chirurgické léčby (db. mikro- a makroangiopathie, db noha)
 220. Vaskulogenní impotence
 221. A-V píštěle
 222. Cévní poranění
 223. Zúžení a uzávěry aorty a pánevních tepen
 224. Embolie plicnice
 225. TEN
 226. TEN – prevence, dg. a léčení
 227. Poruchy hemostasy, Plicní embolie
  Dětská chirurgie
 228. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství u dětí
 229. Zvlášnosti péče o novorozence před operací
 230. Vrozené vady jícnu, typy atresií, divertikly
 231. Vrozené vady břišní stěny a bránice
 232. Vrozené vady trávicí trubice
 233. Vrozené vady trávicího ústrojí
 234. Získané choroby trávicí trubice u dětí
 235. Mekoniový ileus, Hirschprungova choroba
 236. Anorektální malformace
 237. Atresie žlučových cest, Cysty choledochu
 238. Colitis ulcerosa, Colitis necrotisans, Crohnova choroba (u dětí)
  Různé
 239. Nádory orofaciální oblasti
 240. Cysty a píštěle krční, Torticollis, Syndrom horní hrudní apertury
 241. Zánětlivá onemocnění štítné žlázy
 242. Struma, klasifikace, Thyreotoxikosa
 243. Nádory štítné žlázy
 244. Operace na štítné žláze
 245. Chirurgie příštitných tělísek
 246. MEN syndrom
 247. Záněty prsní žlázy
 248. Nádory prsu
 249. Chirurgická léčba chronických otitid