Syndrom horní hrudní apertury

From WikiSkripta

Syndrom horní hrudní apertury
Thoracic outlet syndrome
Rizikové faktory vrozené, trauma
Klasifikace a odkazy
MKN G54.0
MeSH ID D013901
OMIM 608516
MedlinePlus 001434
Medscape 96412

Syndrom horní hrudní apertury (TOS = Thoracic outlet syndrome) vzniká při intermitentním útlaku a. + v. subclavia + plexus brachialis v horní hrudní apertuře mezi 1. krčním žebrem a okolními strukturami. Kompresi usnadňuje porucha krční páteře, paravertebrálních svalů a svalů pletence pažního. Někdy mohou být cévy utlačeny tumorem apexu plíce. Rozlišujeme tři typy:

Útlak mezi musculi scaleni
  1. Skalenový syndrom, kdy se na útlaku podílí m. scalenus anterior a musculus scalenus medius při rotaci hlavy se zvednutou bradou a při nádechu.
  2. Kostoklavikulární syndrom se projeví při vypnutí hrudníku a tlačení ramen dozadu.
  3. Hyperabdukční syndrom je nejčastější typ, útlak vzniká při zvednutí horní končetiny v abdukci.

Klinický obraz[edit | edit source]

Infraklavikulární blok

Syndrom je klinicky manifestní jen u malé části postižených. Objevuje se pocit chladu a zbělení prstů, Raynaudův syndrom, bolest a únava horní končetiny při práci ve vzpažení, parestézie v horní končetině, zvláště v prstech, oslabení/vymizení pulzací na tepnách horní končetiny + šelest v podklíčkové oblasti (jen v určitých polohách), trofické kožní změny na špičkách prstů (výjimečně u pokročilých stavů, kdy došlo k nástěnné trombóze a. subclavia a periferním embolizacím).

Diagnostika[edit | edit source]

  • Adsonův test – při otočení hlavy ke straně v maximálním inspiriu u skalenového syndromu vymizí radiální puls.
  • RTG.

Terapie[edit | edit source]

Převládá konzervativní forma, tj. vyvarovat se provokujících poloh, rehabilitace, léčba podobná jako u Raynaudova syndromu. Při těžkých poruchách lze resekovat 1. žebra.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.