Zlomeniny diafýzy femuru

Z WikiSkript

Zlomeniny diafýzy femuru vznikají působením nepřímého (lyže) nebo přímého násilí (přejetí koly auta, autonehoda). Zlomeniny v horní třetině femuru (do 3 cm pod malým trochanterem) se označují jako subtrochanterické a řadí se k zlomeninám proximálního femuru.

AO klasifikace (32)[upravit | editovat zdroj]

 • A – jednoduchá (1 – spirální, 2 – šikmá, 3 – příčná)
 • B – klínovitá (1 – spirální klín, 2 – ohybový klín, 3 – rozlomený klín)
 • C – komplexní (1 – spirální, 2 – etážová, 3 – hrubě tříštivá)

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Zlomenina diafýzy femuru u dítěte
Klinická
bolest stehna, defigurace, patologická pohyblivost, omezená hybnost, hematom.
Zobrazovací metody
RTG ve dvou projekcích (vč. kyčelního a kolenního kloubu – etážové zlomeniny); typické je zkrácení dislokací fragmentů (tah proximálního fragmentu do abdukce, distálního mediálně a nahoru).

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 1. Komplikace úrazu:
  • poranění cév a měkkých tkání (svaly) ostrými fragmenty – krvácení2 litry,
  • kompartment syndrom.
 2. Komplikace léčby:
  • tuková embolie, ARDS – při předvrtávání hřebů,
  • pakloub – špatné zavedení hřebu, ponechaná osová úchylka,
  • omezení pohybu kolena – nedostatečná rehabilitace.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

První pomoc[upravit | editovat zdroj]

 • imobilizace: vakuová dlaha, Cramerovy dlahy, svázání obou DK, dříve Dietrichsova dlaha;
 • protišoková opatření (infúze);
 • RTG před sejmutím první fixace.

Léčba operační[upravit | editovat zdroj]

 • Osteosyntéza: musí být stabilní, aby umožnila časnou mobilizaci (extenze za tuberositas tibiae je jen dočasné předoperační opatření),
  • nitrodřeňový hřeb: anterográdní a zavřené zavádění po srovnání osy a dosažení správné délky; hřeby bývají zajištěny distálně i proximálně, nejlépe nepředvrtané;
  • dlahová osteosyntéza: upouští se od ní;
  • zevní fixace: otevřené zlomeniny (Tscherne II, III), tříštivé zlomeniny, polytraumata;
  • PFN (proximal femoral nail), gama hřeb: u subtrochanterických zlomenin;
  • Prévotovy pruty (TEN – titan elastic nails): u dětí.

Léčba konservativní[upravit | editovat zdroj]

 • U dětí možno použít náplasťovou extenzí (zavěšení DK svisle vzhůru) a po vytvoření svalku (za 4 týdny) následuje imobilizace sádrovým obvazem.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Souvisejicí články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOUDELA, Karel, et al. Ortopedická traumatologie. 1. vydání. Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0392-6.