Zlomeniny klíční kosti

From WikiSkripta

Zlomenina pravého klíčku
 • časté zlomeniny vznikající obvykle nepřímo pádem na rameno (sportovní úrazy)
 • nejčastěji se láme ve střední třetině
 • typická dislokace mediálního fragmentu nahoru (tah m. sternocleidomastoideus), laterálního dolů (tah vahou končetiny) a dále přiblížení obou úlomků tahem m. pectoralis minor

Klasifikace (podle četnosti postižení) – dle Allmana[edit | edit source]

 • Typ 1 – zlomeniny střední třetiny
 • Typ 2 – zlomeniny laterální třetiny
 • Typ 3 – zlomeniny mediální třetiny

Klinické příznaky[edit | edit source]

 • bolest omezující pohyb v ramenním kloubu
 • pokleslé rameno
 • antalgické držení HK
 • zrakem patrná dislokace
 • palpačně krepitace a pathologická pohyblivost
 • hematom (u starších zlomenin vlivem gravitace klesá do oblasti prsu)
 • může být otevřená zlomenina (často drobná perforace kůže fragmentem)

Komplikace[edit | edit source]

 • poranění brachiálního plexu (vyšetřit periferní inervaci)
 • poranění cév (a. subclavia – vyšetřit puls na a. radialis, v. subclavia – známky venostázy)

Diagnostika[edit | edit source]

 • RTG v předozadní projekci, event. šikmý snímek zespodu vzhůru, který lépe informuje o rozsahu dislokace

Léčba[edit | edit source]

Konzervativní (převažuje)
 • stažení ramene dorsálně a kaudálně, trvalý tah dozadu osmičkovým obvazem nebo Delbetovými kruhy
 • Desaultova bandáž: extenzní fixace horní končetiny dlaní k žaludeční krajině s podložením pod paží
 • po fixaci kontrolní RTG
 • imobilizace na 4 týdny (děti 2–3 týdny)
 • hojení může provázet výraznější svalek pro relativní neklid při hojení (kosmetický problém – časem se zmenšuje)
Operační (hlavně u zlomenin typu 2 – laterální konec klíčku)
 • perkutánně zavedený K drát (může být doplněn smyčkou v tahovou cerklage) – dlouze šikmé zlomeniny
 • kanylovaný spongiózní šroub – příčné nebo krátce šikmé zlomeniny
 • dlaha přizpůsobená tvaru klíčku – reoperace, léčba pakloubů

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]