Ischemie viscerálních tepen

Z WikiSkript

Při chronických uzávěrech tepen v GIT organismus obyčejně rozvine kolaterální řečiště pomocí povodí některé jiné tepny. Akutní uzávěry podmiňují závažné střevní ischémie.

Chronický uzávěr mezenterické tepny[upravit | editovat zdroj]

Příčiny

 • hlavně ateroskleróza, vzácně – arteriitida, fibromuskulární dysplázie, (vrozené anomálie)
 • anatomické – ateroskleróza, fibromuskulární dysplázie, zevní komprese
 • funkční – iliofemorální (aorto-ilický) steal syndrom (uzávěr dolní aorty nebo společné pánevní tepny); krev jde cestou a. mesenterica inferior – a. rectalis sup. – a. rectalis media – a. iliaca interna – a. iliaca communis – a. iliaca externa – a. femoralis

Klinický obraz

 • bolesti břicha nastupující po 10–60 minutách po jídle (angina abdominis)
 • průjmy nebo zácpa, někdy je slyšitelný šelest, progredující kachexie
 • z diagnostických metod lze použít test, kdy se pacientovi podá perorálně smetana a poté se monitoruje pH v jejunu – vznikne steal fenomen s obrácením toku krve do žaludku, u nemocných se střevní ischemií pH v jejunu poklesne

Diferenciální diagnózakarcinom pankreatu, žaludku nebo peptický vřed

Terapie

 • u těžké abdominální anginy s kachexií je terapie chirurgická
 • transaortální endarterektomie
 • značná část pacientů je celkově riziková, proto se dává přednost bypassu – z infrarenální aorty
  • pokud je tato část aorty sklerotická, využívá se supraceliakální úsek aorty, tím pádem jde bypass za pankreatem
 • PTA – nebezpečí akutního trombotického uzávěru s fatálním koncem

Akutní mezenterická ischémie[upravit | editovat zdroj]

 • nejčastěji je podmíněna embolií do a. mesenterica superior, méně trombózou na plátu, aneurysmatu nebo aortální disekci
 • další příčinou může být žilní trombóza

Embolie mezenterické tepny[upravit | editovat zdroj]

Klinický obraz

 • náhle vzniklá krutá bolest břicha s chudým nálezem fyzikálním
 • zvracení, ve stolici se může objevit krev
 • po několika hodinách se bolesti trochu zmírní, ustává peristaltika, rozvíjí se cévní ileus až do difúzní peritonitidy

Průběh

 1. do 6 hodin – úvodní stadium s bolestmi a šokem, včasným zásahem lze střevo zachovat
 2. 6–12 hodin – bolesti se zklidňují, zhoršuje se celkový stav, rozvíjí se paralytický ileus s gangrénou stěny
 3. po 12 hodinách – perforace střeva a peritonitida
 • laboratoř – leukocytóza, může být vyšší laktát a amylázy

Diagnóza – angiografie, zpravidla je ale účelnější co nejrychlejší laparotomie

 • časový faktor je velmi důležitý – ischemické střevo znekrotizuje do 8 hodin

Terapie

 • při včasné operaci – embolektomie Fogartyho katetrem, po 24 hodinách je vhodné provést druhou laparotomii a střevo zrevidovat, případné nekrózy resekovat
 • při jasné nekróze – resekce – po drobných embolech – segmentální resekce, uzávěr kmene – až po tračník
  • dříve se to považovalo za neslučitelné se životem, dnes se dá uvažovat o udržování na parenterální výživě

Uzávěr a. mesenterica inferior[upravit | editovat zdroj]

 • nejčastěji trombóza nasedající na aterosklerotický plát
 • klinicky bolest v levém dolním kvadrantu, stolice s příměsí krve a odloučenou sliznicí, později známky nízkého ileu
 • léčba operační – resekce postiženého segmentu

Trombóza mezenterické tepny[upravit | editovat zdroj]

 • projevuje se podobně jako embolie, ale příznaky mohou nastupovat pozvolněji
 • v anamnéze může být abdominální angina
 • trombektomie je obvykle nedostatečná, je třeba založit bypass

Neokluzní mezenterická ischémie[upravit | editovat zdroj]

Příčiny

Terapie

 • již při angiografii můžeme místně aplikovat vazodilatační látku (např. 30mg papaverinu)
 • pak pokračujeme s infuzí látky dál
 • nezbytné je řešení příčiny

Mezenterická žilní trombóza[upravit | editovat zdroj]

Příčiny – koagulační porucha, často po infekcích (virových i bakteriálních) – např. po salmonelóze

Klinický obraz – bolest břicha, nauzea, zvracení, teplota, progredující známky peritoneálního dráždění

Diagnostika

 • zpravidla během laparotomie
 • problém lze odhalit i bez chirurgického zásahu – duplexní UZ a CT s kontrastem

Terapie – kompletní heparinizace

Renovaskulární hypertenze[upravit | editovat zdroj]

Patogeneze

 • buď AT s plátek v místě odstupu tepny (u 2/3 nemocných), nebo fibromuskulární dysplázie (hlavně mladé ženy)
 • nedostatečný perfúzní tlak → aktivace renin-angiotenzin-aldosteronové osy
 • příčina asi 5–10 % všech hypertenzí (u velkých hypertenzí se podílejí z 30–40 %)

Vyšetření

 • renální duplexní sono, arteriografie, izotopová renografie
 • stanovení reninu z odběru z renální žíly (RIA)

Terapie

 • přednostně chirurgická – snížíme tlak a zamezíme progresi poškození ledvin
 • dnes lze velkou část stenóz řešit PTA
 • operační terapie
  • aortorenální bypass autologní žílou
  • endarterektomie odstupu renální tepny
  • při těžkých změnách (hlavně fibromuskulární) – rekonstrukce ex vivo na ledvině, perfundujeme konzervačním roztokem
  • v nejhorším případě – nefrektomie

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Zdroj[upravit | editovat zdroj]