Nádory žaludku

From WikiSkripta

Adenokarcinom žaludku
Adenokarcinom žaludku – HE preparát
Karcinom žaludku

Mezi nádory žaludku počítáme veškeré novotvary vzniklé z tkání žaludku. Základní dělení je na benigní a maligní nádory. Mezi benigní nádory žaludku řadíme polypy (nejčastěji zánětlivé a hyperplastické), dále méně často se vyskytující leiomyomy, lipomy, fibromy, neurinomy a hemangiomy. Nejčastějším maligním nádorem vyskytujícím se v žaludku je karcinom, přesněji adenokarcinom. Dále zde nalézáme lymfomy, karcinoid a stromální nádory.

Benigní nádory žaludku[edit | edit source]

 • Nejčastější jsou polypy (z epitelu žaludečních žláz), po nich následují leiomyomy (solitární tumory vyklenující sliznici, projevují se krvácením, sklon k malignímu zvrhnutí), dále lipomy, fibromy, neurinomy a hemangiomy.
 • Klinicky většinou asymptomatické, mohou působit poruchy pasáže (objemné tumory v pylorické oblasti), krvácení, diagnostika GFSK s biopsií.
 • Léčba – lokální excise (a nejlépe peroperační biopsie), při velkých tumorech nebo podezření z malignity resekce žaludku.
 • Karcinoid žaludku tvoří 5 % všech karcinoidů (nejčastější je v apendixu a ileu), u karcinoidu žaludku je větší riziko malignizace než v jiných lokalizacích.

Karcinom žaludku[edit | edit source]

Karcinom žaludku je nádorové onemocnění stěny žaludku, které je v současnosti čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu v Evropě. Celosvětově je druhým nejčastějším maligním onemocněním. Žaludeční karcinom se vyvíjí složitým mnohastupňovým procesem s několika zřetelnými histologickými a patofyziologickými fázemi. Celý vývoj je ovlivňován komplexem interakcí mezi bakteriemi, prostředím, genetickými dispozicemi hostitele a molekulárními mechanismy. Mnohé z etiologie a patogeneze této choroby zůstává nejasné, avšak základní souvislosti jsou již známy.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Patologie adenokarcinomu žaludku.

Lymfomy žaludku[edit | edit source]

 1. Non-hodgkinský lymfom.
  • Primární lymfom je omezen pouze na žaludek a popř. přilehlé uzliny, krevní obraz a dřeň normální.
  • Sekundární lymfom žaludku vzniká jako projev systémového lymfomu až v 25 %.
  • Příznaky jako karcinom, často se manifestuje komplikacemi (krvácení, obstrukce, perforace).
  • Dělení primárních lymfomů žaludku:
   • lymfom s vysokým stupněm malignity chemoterapie, popř. doplněná radioterapií;
   • MALTom (lymfom s nízkým stupněm malignity) – způsoben infekcí Helicobacter pylori – eradikační léčba.
 2. Hodgkinský lymfom.
  • Primární lymfogranulom žaludku je velice vzácný, téměř vždy jde o systémové onemocnění.
  • Léčba resekcí žaludku s následnou chemoterapií.

Mezenchymové nádory žaludku[edit | edit source]

Mezenchymové nádory žaludku (GIST) jsou vzácné (1 % zhoubných nádorů žaludku).

 • Dříve klasifikovány jako leiomyomy/leiomyosarkomy x složení odpovídá spíše primitivním mezenchymovým strukturám (Cajalovy bb.) → souborné označení gastrointestinální stromální tumory (GIST).
 • Nejisté biologické chování; růstová aktivita různá (benigní/maligní).
 • Často zdrojem krvácení, mohou narůst do značné velikosti.

Diagnostika[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

 • chirurgická.[1]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. KLENER, P, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.