Uzávěry velkých žil

From WikiSkripta

Iliofemorální oblast (phlegmasia alba et coerulea dolens), v. cava inferior, axilosubklaviální oblast, v. cava superior – Perthesův syndrom (blue mask).

Uzávěr v. cava inferior[edit | edit source]

Příčiny[edit | edit source]

Trombóza pokračující z iliacké oblasti (vysoké riziko plicní embolie). Dále také venostáza při pravé srdeční insuficienci. Pokračující thrombóza jaterních žil (Budd-Chiariho syndrom). Prorůstání nádoru – Grawitz, hepatocelulární karcinom. Komplikace katetrizace. Pooperační (transplantace jater…).

Klinické projevy[edit | edit source]

Bolesti břicha, podbřišku, lumbální krajiny, někdy vystřelují do DK. Venostáza jater (hepatomegalie), ascites, otok obou DK. Renální insuficience.

Diagnostika[edit | edit source]

Kavografií.

Léčba[edit | edit source]

Dilatací, event. zavedením stentu. Operace je velmi riziková (nutná zástava oběhu v hluboké hypothermii).

Uzávěr axilosubklaviální oblasti[edit | edit source]

Příčiny[edit | edit source]

Nejčastěji jako komplikace zavedení CVK, kardiostimulátoru, při TOS nebo po excesivní námaze či sportu (tenis…), plicní embolie (velice vzácně).

Klinické projevy[edit | edit source]

Otok, lehká cyanosa, náplň povrchových žil HK.

Diagnostika[edit | edit source]

Pomocí UZ.

Léčba[edit | edit source]

Konzervativní (elevace, studené obklady, antiflogistika u lehčích forem). Optimální je lokální fibrinolýza s následnou heparinizací. Chirurgická léčba – thrombektomie.

Syndrom v. cava superior[edit | edit source]

Příčiny[edit | edit source]

Maligní mediastinální tumory (bronchogenní karcinom, non-Hodgkinský lymfom), případně thromboza komplikující zavedený CVK.

Klinické projevy[edit | edit source]

Otok krku, obličeje a HK, cyanosa, změny z edemu mozku (poruchy chování a vědomí, edém papily), často dušnost.

Diagnostika[edit | edit source]

Flebografie (po zvládnutí akutního stavu pátrat po příčině – nádor).

Léčba[edit | edit source]

  • Trombóza – odstranit katetr, fibrinolýza s následnou antikoagulační terapií.
  • Známky mozkového edému – kortikoidy, manitol.
  • Nádor – radioterapie.
  • Chirurgické řešení – bypass, zavedení stentu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • BENEŠ, Jiří. Otázky z chirurgie [online]. ©2007. [cit. 28.6.2010]. <jirben2.chytrak.cz/materialy/chira/cevni.doc>.