Primární a sekundární žilní městky

Z WikiSkript

Varixy na pravé dolní končetině
Schéma varixů na DK
Ulcerace na dorsu nohy

Jedná se o rozšíření povrchových žil resp. žil povrchového žilního systému dolních končetin. Je to jedno z nejrozšířenějších onemocnění průmyslově vyspělých zemí. Udává se, že v padesáti letech už má polovina lidí nějakou formu žilní insuficience.

Žilní městky neboli varixy DK se klasicky dělí na:

 1. primární (idiopatické) a
 2. sekundární (posttrombotické).

Primární varixy[upravit | editovat zdroj]

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

 • jedno z nejběžnějších onemocnění
 • určitý stupeň rozšíření žil DK vidíme u poloviny dospělých mužů a 2/3 žen
 • závažnější stupeň – 20 % populace

Stupně varixů[upravit | editovat zdroj]

 • metličkové varixy
 • retikulární (postižení menších žil)
 • kmenové (postižení přímo v. saphena magna a/nebo parva)

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

 • genetický podklad vrozeného oslabení žilní stěny a nedomykavosti žilních chlopní
 • žilní dilataci též způsobuje progesteron
 • insuficience chlopní ve spojkách mezi hlubokým a povrchovým systémem vede k přetlačení krve z hloubky na povrch při akci svalové pumpy
 • přídatné faktory – zvýšení nitrobřišního tlaku, práce vstoje, v sedě
 • dochází k městnání v žilním systému → kapilární proliferace, zvýšená permeabilita → únik látek do intersticia (fibrinogen)

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • zpočátku jsou varixy jen kosmetická závada
 • posléze – typické obtíže – pocit tíže končetin (hlavně večer, v horku), noční křeče, svědění kůže, edémy, usazování pigmentu (hemosiderinu), ekzémy až bércové vředy
 • komplikace – tromboflebitidy, ruptura varixu

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • fyzikálním vyšetřením zjistíme rozsah varikozit
 • šíření tlakové vlny vyvolané poklepem na varixy distálně svědčí pro insuff. chlopní
 • palpací je možné zjistit rozšířené otvory ve fascii, kterými procházejí insuff. perforátory
 • klasické testy – Perthesův a Trendelenburgův – viz dříve – se již neužívají – užívá se USG

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • drobné flebektázie lze léčit injekcemi sklerotizujícího roztoku s následným kompresním obvazem
 • pokud je celá saféna relativně v pořádku a jsou rozšřeny drobnější větve – odstraníme je z drobných incizí
 • klasický výkon při postižení kmene safény – Babcockova operace – stripping
  • pečlivě si vypreparujeme místo vtoku safény magny do femorální žíly ve fossa ovalis v třísle a podvážeme všechny žilní přítoky v tomto místě (v. circumflexa ilium spf., v. epigastrica spf., vv. pudendae ext.) a kmen u vyústění protneme
  • pak vypreparujeme safénu před vnitřím kotníkem a zavedeme endostripor – drátek protáhneme safénou, na konci má rozšíření a na to se při protažení drátku kanálem nasouká celá saféna
 • obě safény se často užívají na bypassy, proto se tato operace indikuje uvážlivě
 • vždycky se snažíme podvázat insuficientní perforátory

Sekundární varixy[upravit | editovat zdroj]

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

bércový vřed
 • jako následek hluboké žilní trombózy – hypertenze v povrchovém žilním systému při uzávěru hlubokých žil
 • nebo v důsledku posttrombotického syndromu – poškození chlopní hlubokých žil v průběhu rekanalizace trombózy

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • bývají drobnější a disperznější
 • rychleji u nich vznikají kožní změny, ekzém, kožní atrofie s pigmentací a bércový vřed
 • k určení rozsahu se vedle USG dělá i flebografie

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • hlavně konzervativní – polohování, bandážování, péče o kůži
 • při bércovém vředu – je dobré ligovat přívodnou žílu a překrýt vřed kožními plastikami
 • uzávěr pánevní žíly – cross-over bypass safeno-femorální
 • uzávěr femorální žíly – safeno-popliteální bypass

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]