Perthesův test

From WikiSkripta

Heslo
Perthesův test při obliteraci hlubokých žil dolních končetin

Vyšetření průchodnosti hlubokých žil dolních končetin a domykavosti spojek před operací varixů. Stojícímu pacientovi končetinu zaškrtíme nad varixem a necháme jej chvíli chodit. Při správné průchodnosti žil by se varixy měly vyprázdnit během 20–30 sekund. Při insuficientních spojkách zůstává náplň beze změny. Při obliteraci hlubokých žil se náplň varixů zvětšuje a vyvolává bolest.

Odkazy

Související články

Zdroje

  • VOKURKA, Martin, et al. Velký lékařský slovník. 7. vydání. Praha : Maxdorf, 2007. 0 s. ISBN 978-80-7345-130-1.
  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 0000. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.