Tromboflebitida povrchových žil

From WikiSkripta

Tromboflebitida povrchových žil (tromboflebitis superficialis) je kombinací trombózy a zánětu žilní stěny. Pokud jsou zasaženy i varixy, jedná se o varikoflebitidu.

Příčiny[edit | edit source]

Často se jedná o idiopatické postižení. Iatrogenně může vznikat v důsledku dlouhodobé kanylace, jako následek mechanické iritace nebo infúze látek dráždících endotel. Často vzniká v patologicky změněné žíle (varix) nebo při systémových chorobách (Bürgerova nemoc, kolagenózy, malignity). Tromboflebitida může být jedním z projevů TEN. Méně často jde o zánět bakteriální etiologie.

Klinické důsledky[edit | edit source]

Objevuje se zarudnutí a bolestivý infiltrát v průběhu žíly, okolí žíly je lokálně teplejší, často také celkové příznaky – teplota.

Diagnostika[edit | edit source]

Tromboflebitidu lze diagnostikovat klinickým vyšetřením podle lokálních zánětlivých projevů. Sonograficky lze určit rozsah a event. současné postižení hlubokých žil. Pokud je tromboflebitida v blízkosti safenopopliteální nebo safenofemorální junkce, je nutné provést duplexní ultrasonografii k vyloučení HŽT.

Léčba[edit | edit source]

Spočívá v:

  • odstranění příčiny, je-li známa (např. infúze),
  • studené obklady a masti s heparinem,
  • celkovém či lokálním podání NSAID,
  • kompresní obklad,
  • ATB se rutinně nepoužívají u nekomplikované tromboflebitis.

Komplikace[edit | edit source]

  • recidivy
  • pokud je trombus v oblasti junkce, komplikace jako HŽT je častá
  • u neléčené tromboflebitidy proximálního kmene safény je i riziko PE

CAVE!!! Pokud je lokalizace tromboflebitis do 5cm od safenofemorální nebo safenopopliteální junkce, je velké riziko HŽT nebo PE a je nutná antikoagulační léčba.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • DALIBOR, Musil. Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin : 2., přepracované a doplněné vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2016. 168 s. ISBN 9788024755977.
  • ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ, et al. Interna. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 964 s. s. 242-243. ISBN 978-80-7553-780-5.