Základní příznaky při onemocnění periferních tepen a žil

Z WikiSkript

Tepny[upravit | editovat zdroj]

Akutní tepenné uzávěry[upravit | editovat zdroj]

Vnikají náhlým uzávěrem tepny embolií, méně často trombózou, doprovázené jejím spasmem. U 50 % postižených vzniká akutní ischemický syndrom. Neléčená může vést až ke gangréně.

Akutní ischemický syndrom[upravit | editovat zdroj]

 • Prudká bolest,
 • chlad (hodnotíme srovnáním obou končetin),
 • bledost kůže, která později přechází v mramorování až cyanózu,
 • poruchy hybnosti, citlivosti a reflexů,
 • chybí pulzace (vyšetřujeme od periferie),
 • kolaps povrchových žil.

Syndromy horní hrudní apertury[upravit | editovat zdroj]

Je to skupina syndromů, při nichž dochází ke kompresi nervově-cévního svazku HK.

 • oslabení až vymizení pulzace na a. radialis,
 • šelest v oblasti klíční kosti,
 • změny barvy, parastezie,

Syndrom kostoklavikulární – tlak mezi 1. žebrem a klíční kostí.

Skalenový syndrom – tlak mezi m.scalenus anterior et medius a 1. žebrem.

Žíly[upravit | editovat zdroj]

Tromboflebitida[upravit | editovat zdroj]

Tromboflebitida je zánět povrchový žil spojený se vznikem trombů, které jsou pevně fixovány k žilní stěně a většinou neembolizují. Nacházíme pouze lokální otok, nikoliv otok celé končetiny, zarudlé uzly či podélné kožní infiltráty s vyšší teplotou sledující průběh žil.

Žilní trombóza[upravit | editovat zdroj]

Postihuje hluboký žilní systém – tvorba trombů, které nejsou pevně fixovány k žilní stěně, hrozí jejich uvolnění a embolizace do plic. Klinicky němé nebo nevýrazný obraz.

Příznaky[upravit | editovat zdroj]

 • Michaelisův příznak – zvýšení tělesné teploty.
 • Mahlerův příznak – zvýšení TF.

Pohled[upravit | editovat zdroj]

 • Asymetrický otok DK – barva kůže nemusí být jednotná,
 • Prattovy strážné žíly – rozšíření povrchových žil na přední straně bérce.

Pohmat[upravit | editovat zdroj]

 • Otok – dá se do něj udělat důlek,
 • plantární znamení – bolestivost při palpaci plosky,
 • Homansovo znamení – bolestivost lýtka při dorzální flexi nohy.

Chronická žilní insuficience[upravit | editovat zdroj]

Následek žilní trombózy či opakovaných tromboflebitid – destrukce chlopňového aparátu, může vést až ke vzniku bércového vředu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.