Hnisavá onemocnění prstů a ruky

From WikiSkripta

Panaritium[edit | edit source]

Panaritium
 • definice: hnisavá afekce prstů ruky
 • etiologie: převážně stafylokoky, méně streptokoky, plísně, erysipelothrix
 • příčina: drobná poranění, nesprávně ošetřená
 • na dorzu ruky (kromě nehtů) se chová infekce jako jinde na kůži
 • specifita jsou klasická panaricia volární strany
 • nejčastější chyby v terapii – odklad chirurgického výkonu, nesprávná lokalizace incizí, nedokonalá imobilizace, nevhodná ATB, neprovedení rtg

Klasifikace[edit | edit source]

Panaritium subunguale[edit | edit source]

 • často je vyvoláno cizím tělesem (tříska)
 • pod nehtem je hnisavé ložisko, oteklá paraungvální tkáň, bolestivost na tlak
 • léčba:
 • fenestrace nehtu nad ložiskem, u větších – parciální nebo celkové snesení nehtu ve svodné anestezii
 • odstranění nekrózy, antiseptika, obvaz, znehybnění, koupele prstu

Panaritium cutaneum, subcutaneum, knoflíkovité[edit | edit source]

 • postihují volární část prstu, nejčastěji distálního článku
 • epidermoidní (cutaneum) – hnisavý puchýř
 • pulpózní (subcutaneum) – v bříšku prstu
 • knoflíkovitá forma – spojuje ve tvaru manžetového knoflíku obě formy předchozí
 • výrazná pulzující bolest, teplota, omezená hybnost prstu, edém na dorzu
 • terapie: incize z obou stran

Panaritium tendineum, tendovaginosum, V-flegmona[edit | edit source]

 • vznik: progresí podkožního panaricia nebo přímým poraněním šlachy
 • otok prstů s úlevovým držením, bolesti při pohybu
 • díky anatomickému uspořádání šlachových pochev se může flegmona šířit z malíkové strany na palcovou s vynecháním středního prostoru (tzv. V-flegmona)
 • pochvy šlach 2.–4. prstu končí distálněji…
 • léčba:
 • za hospitalizace, v CA nebo LA (axilární blok)
 • otevření šlachové pochvy, opakované výplachy hadičkou několik dní
 • imobilizace sádrovým obvazem
 • ošetření původního panaricia
 • V-flegmona – otevření obou prostorů, protětí retinakula karpálního tunelu k uvolnění medianu

Panaritium osseum[edit | edit source]

 • obvykle jde o komplikaci špatně léčených panarícií měkkých tkání
 • za 2–3 týdny na rtg – periostální apozice, subperiostální absces, roztavení falangy, sekvestry
 • prst je zduřelý, bolestivý
 • terapie:
 • incize dorzálně, evakuace hnisu, odstranění sekvestru, výplach a aplikace ATB masti
 • sádra, ATB – řada týdnů, regenerační schopnost periostu je značná, nemá smysl se ukvapovat s amputací

Panaritium articulare[edit | edit source]

 • omezuje funkci kloubu
 • zdroj: nejčastěji z okolí, méně při poranění

Paronychium[edit | edit source]

 • definice: otok a zarudnutí při okraji nehtu
 • léčba: incizí ve svodné LA, kyretáží, obvazem s antiseptikem, znehybněním
 • odstranění celého nehtu je obvykle zbytečné

Dlaňová flegmona a flegmona Paronova prostoru[edit | edit source]

Panaritium dlaňové[edit | edit source]

 • ve středním prostoru (mezi osteofasciálním prostorem thenaru a hypothenaru)
 • prostor je rozdělen na prostor ulnární (3. a 4. MTC) a radiální (2. MTC)
 • oba prostory se spojují u karpálního tunelu a zároveň tímtéž kanálem komunikují s předloktím – s Paronovým prostorem
 • zdroj – navazuje na zevní poranění
 • na ruce je vidět brána infekce, zarudnutí, edém dorza, bolest při opozici palce
 • léčba:
 • excize rány či ložiska, široké otevření prostoru, při respektování linií v dlani
 • imobilizace dlouho dlahou ve funkčním postavení (dlaha jde až na předloktí, prsty v semiflexi, mírná dorzální flexe v zápěstí)

Hluboká flegmona předloktí (Paronova prostoru)[edit | edit source]

 • může probíhat jako život ohrožující infekce s projevy sepse
 • anatomie prostoru – jde o pomyslný prostor, ventrálně na předloktí (v přední skupině svalů)
 • je to prostor mezi 3. a 4. vrstvou přední skupiny svalů na předloktí, tedy pod všemi flexory prstů a nad m. pronator quadratus a m. flexor digitorum profundus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]