Pneumoperitoneum

From WikiSkripta

Heslo

Pneumoperitoneum znamená přítomnost vzduchu v peritoneální dutině. Může se vyskytovat pooperačně, v důsledku perforace trávícího traktu, zřídka i fyziologicky (u žen).

_fetch_thumbnail.php?img=pneumoperitoneum%20rozsahle-CR-0_0001.jpg Nativní snímek břicha: masívní pneumoperitoneum

Externí odkazy