Aplikace infuzí

From WikiSkripta

Infuzí je myšleno podání většího množství tekutiny do organismu parenterálně (především intravenózně). Do infuzních roztoků lze přidávat různá léčiva, kterým je touto cestou umožněn rychlý přístup do těla, bez interakce s trávicím traktem (chybí first pass efect).

Indikace[edit | edit source]

Aplikujeme po posouzení celkového stavu pacienta. Před podáním je potřeba odebrat podrobnou anamnézu (pocity žízně, močení, dušnost atd.) a stanovit laboratorní hodnoty krve.

Terapeutické
Diagnostické

Druhy infuzních roztoků[edit | edit source]

Základem infuzních roztoků je destilovaná, sterilní voda. Každá lahev s infuzí je označena štítkem s názvem, množstvím, složením a expirací roztoku.

Krystaloidy[edit | edit source]

Infuzní set
Fyziologický roztok – štítek

Nízkomolekulární, bilancované roztoky. Jejich nevýhodou je, že většina roztoku přestupuje do intersticia (intravaskulárně zůstává asi 20 %). Používají se pro úpravu vodní a elektrolytové rovnováhy.

Např. Fyziologický roztok, Hartmanův roztok (izotonický), Ringerův roztok, Plasmalyte (zastoupení iontů obdobné jako v plazmě), 5% glukóza.

Koloidy[edit | edit source]

Vysokomolekulární roztoky, oproti krystaloidům jsou účinnější při substituci a expanzi plazmatického objemu (udrží tekutinu intravazálně delší dobu). Jejich nevýhodou je poměrně častá alergická reakce na makromolekulární látky a snižování koagulačních parametrů. Používají se v terapii šokových stavů, těžké dehydrataci, výpotcích (ascites), edémech, hypoalbuminémii a náhradě krevních ztrát.

Např. Želatina (krátký poločas, expanze až 50 %), dextrany (riziko vzniku renální insuficience), albumin (výborná vazebná kapacita, transportní protein, může ovlivnit renální funkce, kumulace ve tkáních – pruritus), hydroxyethylovené škroby (rychlá eliminace, ve větší míře hydrolyzovány, méně NÚ).

Další roztoky[edit | edit source]

Osmoterapeutika
Látky vyvolávající osmotickou diurézu. Mezi nežádoucí účinky patří diluční hyponatrémie, bolesti hlavy, nauzea, dehydratace. Podávají se u otoků, výpotků, nitrolební hypertenzi, při nadměrné tvorbě nitrooční tekutiny, otravách a poruše hemodynamiky ledvin.
Např. Manitol 10% a 20%.
Úprava elektrolytové a acidobazické rovnováhy
Např: KCl 7,45%, NaCl 10%, MgSO4 10% a 20%, NaHCO3 8,4%.
Parenterální výživa
Lze podávat buďto jednotlivé nutrienty samostatně (cukry – glukóza 5%, 10%, 20%, 40%, fruktóza 20%, tuky, aminokyseliny) nebo ve formě komplexní výživy se zastoupením nutrientů dle výživových doporučení.

Zásady pro podávání[edit | edit source]

 1. Dodržování sterilního prostředí,
 2. kontrola přípravku dle dekurzu (název, koncentrace, datum expirace),
 3. infuzní láhev spojujeme s infuzní soupravou až těsně před podáním,
 4. léky podávané v infuzi, přidáváme do roztoku těsně před podáním,
 5. na štítek infuzní lahve čitelně napíšeme název a množství přidaného léku, datum a čas podání,
 6. před podáním propláchneme infuzní soupravu (průchodnost, odstranění vzduchu),
 7. pečlivě kontrolujeme, zda přípravek kape předepsanou rychlostí a stav pacienta.


Při komplikacích okamžitě ukončujeme podávání infuze.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.

Externí odkazy[edit | edit source]

 • OSACKÁ, Petronela. Infúzioterapia a transfúzioterapia [online]. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ©5.2.2011. Poslední revize 2.12.2011, [cit. 2011-12-23]. ISSN 1337-7396. <https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=141>.