Aplikace infuzí

Z WikiSkript


Infúze:

 • je podání většího množství tekutin do organizmu intravenózní cestou,
 • do infúzí se mohou přidávat léky sterilně balené v ampulích nebo lékovkách,
 • infúzní terapie je nejrychlejší cesta přívodu jakéhokoliv léku,
 • infúze se podávají nitrožilně, obchází se zažívací trakt.


Důvody pro aplikaci infúzí:

 1. léčebné – inf. roztok slouží jako nosič účinné látky (antibiotika, cytostatika, vitaminy, …),
 2. výživné – parenterální výživa je nitrožilní přívod tekutin, minerálů, živin, …
 3. úprava vodního a minerálového hospodářství,
 4. úprava acidobazické rovnováhy,
 5. náhrada ztrát tekutin.

Druhy infuzních roztoků[upravit | editovat zdroj]


Zásady pro podávání[upravit | editovat zdroj]

 • Dodržuj sterilní postupy,
 • infúzní láhev spojíme s inf. soupravou až těsně před podáním,
 • léky, které mají být podány v infúzi, čitelně zapíšeme na štítek infúzní láhve,
 • pečlivě kontrolujeme, zda přípravek kape předepsanou rychlostí,
 • během výkonu kontrolujeme stav nemocného a funkčnost infúzní soupravy,
 • rychlost infúze závisí na zdravotním stavu pacienta a typu podávaného roztoku.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

 • OSACKÁ, Petronela. Infúzioterapia a transfúzioterapia [online]. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ©5.2.2011. Poslední revize 2.12.2011, [cit. 2011-12-23]. ISSN 1337-7396. <https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=141>.