Invaginace

Z WikiSkript

Latinsky intususcepce (intus = dovnitř, suscipio = zachytit). Invaginaci charakterizuje teleskopické zasunutí proximálního segmentu střeva do segmentu distálního (tedy po směru peristaltiky).

Mechanismus

Invaginace způsobuje střevní neprůchodnost, při které se kombinuje mechanická obstrukce se strangulací vtaženého mezenteria. Zasunutý úsek je orientován sliznicí ven, tudíž má střevo v daném místě 3 stěny. Vnější část se označuje invaginans a vnitřní invaginatum. Nejčastěji se jedná o invaginaci ileocékální (viz níže), ostatní typy jsou méně časté. Onemocnění postihuje převážně kojence mezi šestým měsícem a druhým rokem života.

Rozdělění[upravit | editovat zdroj]

Podle umístění se rozlišuje:

 • invaginatio enterica − tenké střevo v tenkém;
 • invaginatio ileocaecalis − tenké střevo do tlustého;
 • invaginatio colica − tlusté střevo do tlustého.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • Příčinu u kojenců a batolat není možné určit ve většině případů. Za příčinu se obecně považuje spolupůsobení různých faktorů: zesílení střevní peristaltiky, edém střevní stěny, hypertrofie Peyerových plátů a zmnožení mezenteriálních uzlin. Sezónní výskyt invaginací se vysvětluje lymfoidní hypertrofií střevní stěny v období adenovirových nebo rotavirových infekcí.
 • U starších dětí převládají invaginace způsobené tzv. vedoucím bodem: střevní polypem, divertiklem, hemangiomem, nádorem, hematomem ve střevní stěně při Henochově-Schonleinově purpuře nebo vazkým střevním obsahem při cystické fibróze.
 • Ve věku nad 5 let je nejčastější příčinou invaginace lymfoidní infiltrace střeva při non-Hodgkinově lymfomu.
 • U dospělých ve většině případů je způsobena vedoucím bodem, kterým je nádor střeva.

Následky[upravit | editovat zdroj]

Ve většině případů dojde k automatické úpravě. Pokud se tak nestane a není učiněn včasný zákrok, dochází následkem dlouhodobého tlaku na cévy k pasivní hyperémii (stav, kdy není umožněn odtok krve žilami, což vede k jejímu lokálnímu hromadění), která může eskalovat v hemoragickou infarzaci střeva (není umožněna dodávka kyslíku v dané části střeva). Následuje nekróza střevní stěny s navazujícím život ohrožujícím zánětem pobřišnice.

Schéma
Invaginace na CT

Léčba (desinvaginace)[upravit | editovat zdroj]

Konzervativní:

 • rektálně vpravený vodný roztok, který sledujeme pod ultrazvukem;
 • rektálně vpravený baryový nálev, insuflace vzduchu pod RTG.

Chirurgická

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2007. ISBN 978-80-7262-494-2.
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.