Náhlé příhody břišní u dětí

From WikiSkripta

Náhlé příhody břišní (NPB) jsou onemocnění břicha, která vystupují nečekaně a prudce, postihují nemocného většinou v plném zdraví, menšinou pak zhoršují ustálený stav břicha už dříve chorobného. (definice podle Arnolda Jiráska)

Na rozdíl od NPB dospělých se u dětí, zvláště v novorozeneckém a kojeneckém věku, často vyskytují NPB na podkladě vrozených vad.[1]

Rozdělení NPB u dětí[edit | edit source]

 • vrozené (vznikají na podkladě vrozených vad)
 • získané
  • úrazové
  • neúrazové
   • zánětlivé
   • ileózní
   • perforace
   • krvácení

Nejčastější NPB u dětí[edit | edit source]

NPB na podkladě vrozených vad[edit | edit source]

Laddův syndrom – nedorotované cékum a komprese duodena peritoneálními pruhy
 • většinou mají charakter ileózních NPB
 • postihují zejména novorozence a kojence
 • subjektivní příznaky: bolesti břicha (neklid, odmítání potravy), zvracení, porucha průchodnosti střeva (zástava plynů a stolice/smolky)
 • objektivní příznaky:
  • celkové – tep, dech, teplota, ikterus
  • místní – pohled (vzedmuté bříško), pohmat, poslech, poklep, per rektum (neprůchodnost rekta)
 • další příznaky: polyhydramnion
 • vyšetření: laboratorní, USG, RTG[1]

Příklady VVV způsobující NPB[edit | edit source]

Získané NPB neúrazové[edit | edit source]

Zánětlivé NPB[edit | edit source]

Ileózní NPB[edit | edit source]

 • ileus (náhlá střevní neprůchodnost) – dělení na mechanický, neurogenní a cévní (cévní je u dětí vzácný)
  • u dětí převládá mechanický
  • paralytický (neurogenní) může být částečně nebo úplně vyjádřen u všech NPB, závažných traumat a po operacích
 • cizí tělesa v trávicí trubici – mohou obturovat i perforovat!
 • střevní paraziti – škrkavky

Anamnéza[edit | edit source]

 • závažné příznaky – bolest budí dítě ze spaní, dítě nechce jíst, břicho bolí při otřesech, nutí zaujmout úlevovou polohu, je provázené horečkou, nauzeou, zvracením
 • opakované epizody koliky – pozor! na volvulus, invaginace
 • u dospívajících dívek – i gynekologická problematika (menses, sexuální aktivita)
 • nutné pátrat po problémech s močením (dysurie, polakisurie), po oxyuriáze (= enterobióze)
 • u větších dětí i problémy dospělých – vředy, cholelitiáza, urolitiáza
 • zjistíme režim defekace
 • psychologické a sociální problémy

Klinický obraz[edit | edit source]

 • urychlení tepové frekvence neodpovídající teplotě
 • výrazná bolest při palpaci na určitém místě, známky obstrukce (ticho při poslechu)
 • změny v chování dítěte – nápadný klid, apatie střídající se s bolestí, známky peritoneálního dráždění
 • hmatná rezistence
 • bolest při vyšetření per rectum
 • abnormální příměs ve stolici (malinové želé na rukavici – pozor na invaginaci)
 • uskřinutá kýla, skrotální syndrom u mužů (orchitida vs. torze)
 • u dívek vyšetření gynekologem
 • u školních dětí myslet na disimulaci
 • pátrat po zánětu v dýchacích cestách (bolest břicha při pleuropneumonii – pozor, i při pneumonii může mít dítě apendicitidu)
 • bolesti břicha při exantémech – Henochova-Schönleinova purpura, varicella[2]

Získané úrazové NPB[edit | edit source]

 • u dětí je nutné vždy cílenými otázkami vyloučit úraz!
 • kontuze břišní stěny, poranění sleziny, jater, pankreatu, perforace GIT, krvácení do dutiny břišní, odtržení stopky mezenteria,...[1]

Anamnéza[edit | edit source]

 • mechanismus úrazu – pád z výšky, na co dítě spadlo, kam se udeřilo, jaký předmět způsobil tupé poranění…
 • stav po úraze – vědomí, chování, stížnosti, bolesti, zvracení, abnormální příměs v moči či stolici, úlevová poloha

Klinický obraz[edit | edit source]

 • pátrat po zevních známkách – hematomy na stěně, promodrávání v tříslech nebo na skrotu (možné hemoperitoneum), citlivost v oblasti pánve – cave! – zlomenina pánve
 • známky peritoneálního dráždění – bývá při hemoperitoneu, volném vzduchu či střevním obsahu v dutině
 • hmatná rezistence – subkapsulární hematom jater, krvácení do retroperitonea
 • ticho při poslechu – paralytický poúrazový ileus
 • někdy při poranění jater, slinivky či sleziny je nález minimální, dítě s podezřením na úraz břicha tedy odešleme na chirurgii na pozorování (rtg, ultrasonografie, krevní obraz, ALT, AST, …)[2]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c TOŠOVSKÝ, V. V. Náhlé příhody břišní u dětí : včasná diagnostika. 9. vydání. Praha : Grada, 1996. 304 s. ISBN 80-7169-094-5.
 2. a b c HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 64-65. ISBN 80-7262-178-5.