Beckwithův-Wiedemannův syndrom

From WikiSkripta

Beckwithův-Wiedemannův syndrom (BWS) též EMG syndrom (exomphalos, makroglosie, gigantismus), nebo lépe zapamatovatelný OMG syndrom (omfalokéla, makroglosie, mikrocefalie, (visceromegalie), gigantismus) je syndrom spojený s nadměrným růstem a zvýšeným rizikem nádorů. Je spojen s dysregulací imprintingu některé ze dvou skupin imprintovaných genů. Nejlépe prostudovanou je oblast zahrnující dva reciproce imprintované geny – gen pro růstový faktor IGF2, exprimovaný z otcovské alely, a gen H19, exprimovaný z mateřské alely. U pacientů s BWS jsou nacházeny otcovské duplikace na krátkých ramenech 11 chromozómu (oblast 11p15), otcovská UPD, delece nebo translokace mateřské alely H19 (důsledkem je pak aktivace mateřské alely IGF2), nebo mutace či delece řídícího elementu, tzv. centra imprintingu. To vše vede k nadměrné produkci IGF2 produktu a tedy k projevům nadměrného růstu a k riziku nádorů. Část BWS pacientů má dysregulaci druhé imprintované oblasti na 11p15, kde je několik genů, včetně mateřsky exprimovaného genu pro inhibitor cyklin dependentní kinázy (CDK).


Epidemiologie[edit | edit source]

Klinický obraz[edit | edit source]

 • Makrosomie
  • rychlý růst koncem fetálního vývoje a v prvních letech života, v dospělosti normální vzrůst,
  • makroglosie, hemihypertrofie,
  • visceromegalie – hepatomegalie, nefromegalie (dále může být zvětšená slezina, pankreas, nadledviny).
 • Defekty přední stěny břišní (omfalokéla, pupeční hernie, diastáza přímých svalů břišních).
 • Novorozenecká hypoglykemie (30–50 % dětí s BWS).
 • Typický tvar tragu – „zářezy“.
 • Polyhydramnion, velká placenta.
 • Fetální adrenokortikální cytomegalie.
 • Anomálie ledvin – malformace, renální medulární dysplázie, nefrokalcinóza, nefrolitiáza.
 • Wilmsův tumor (u 5–7 % dětí s BWS), hepatoblastom, vzácněji neuroblastomrhabdomyosarkom, adrenokortikální karcinom.[1][2][3]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Klinická diagnostika dle typických fenotypových projevů.
 • Ověření klinické diagnózy cíleným molekulárně genetickým vyšetřením kritické oblasti na 11p15 (vyšetření je dostupné i v ČR).

Péče o pacienta s BWS[edit | edit source]

 • Udržování euglykemie.
 • Časté screeningové USG břicha (á 4 měsíce), hladina alfa-fetoproteinu (screening hepatoblastomu), dispenzarizace dětským onkologem.
 • Resekce jazyka při obstrukci DC (nutná vzácně).
 • Sledování růstu a vývoje.[1][2][3]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • POLÍVKOVÁ, Z. Imprinting genů a lidské patologie. Čas. Lék. čes.. 2005, roč. 144, vol. 4, s. 245-250, ISSN 1803-6597. 

Reference[edit | edit source]

 1. a b c FERRY, Robert J., Jr. Beckwith-Wiedemann Syndrome [online]. [cit. 2012-02-04]. <https://emedicine.medscape.com/article/919477-overview#showall>.
 2. a b c Online Mendelian Inheritance in Man®. Beckwith-Wiedemann Syndrome; BWS [online]. [cit. 2012-02-04]. <https://omim.org/entry/130650#contributors-shutter>.
 3. a b c WIKIBOOKS. Handbook of Genetic Counseling : Beckwith-Wiedemann Syndrome [online]. [cit. 2012-02-04]. <https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Handbook_of_Genetic_Counseling/Beckwith-Wiedemann_Syndrome&oldid=491429>.